Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα

ΜάναΜάνα

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Χωλόπουλος

Καλλιτέχνες: Αγάπη Τσαΐδου, Παναγιώτης Χωλόπουλος


Μάνα, ατά ντο έσυρες
για τ’ εμέν ’κι ανασπάλλω
’Κι θα προφτάνω ση ζωή μ’
όλια να απεβγάλλω

Εδώκε ’σένα ο Θεόν
καρδι͜άν ας σο καρδόπο μ’,
κομμάτ’ κορμίν ας σο κορμίν
και ψ̌όπον ας σο ψ̌όπο μ’

Σα τέρτι͜α μ’ έτονε τσ̌αρέν
τ’ εσόν η δι͜αρμενεία
Τ’ εγκάλι͜α σ’ και τ’ οξ̌άεμα σ’
γλυκύν παρηγορίαν

Θεέ μ’, γουρπάν’ να ’ίνουμαι
δος ατο χρόνι͜α κι υείαν
Άκ’σον τη μάνας την ευχ̌ήν
και την παρακαλίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
ανασπάλλωξεχνώ
απεβγάλλωξεπληρώνω, ανταποδίδω, επανορθώνω
ατάαυτά
γλυκύνγλυκιά/ό
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
δι͜αρμενείασυμβουλή, νουθεσίαμσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
δοςδώσε
εγκάλι͜ααγκαλιά
εδώκεέδωσε
εσόνδικός/ή/ό σου
έσυρεςέσυρες, τράβηξες, έριξες
έτονεήταν
’ίνουμαιγίνομαι
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
όλιαόλα
οξ̌άεμαχάδιokşamak
παρακαλίανπαράκληση
παρηγορίανπαρηγοριά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌αρέντρόπος, λύση, θεραπείαçare/çāre
υείανυγεία
ψ̌όποψυχούλα
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr