Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έμορφον εγάπ’

Τ’ όραμα μ’Τ’ όραμα μ’

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Χωλόπουλος

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Χωλόπουλος


Αρνί μ’, τ’ έμορφον η εγάπ’
’κι θέλ’ τέρτι͜α και πόνον
Εγάπ’ θέλ’ να καϊμλιαεύ’
όσον δι͜αβαίν’ ο χρόνον

Να δί’ χ̌έρι͜α να πορπατούν
σα στράτας στέρι͜α-στέρι͜α
Ους να πετούν σον ουρανόν
κι ευρίουνταν σ’ αστέρι͜α

Καρδι͜άς να ευτάει να χ̌αίρουνταν
κι εγκάλιας να μονάζ’νε
Χ̌είλια πλατέα να γελούν
κι ομμάτι͜α να φωτάζ’νε

Να δί’ χ̌έρι͜α να πορπατούν
σα στράτας στέρι͜α-στέρι͜α
Ους να πετούν σον ουρανόν
κι ευρίουνταν σ’ αστέρι͜α

Ταζέσσα πάντα πρέπ’ να έν’
να αποπαλαιούται
Κι ας σην κερήθραν ατ’ς το μέλ’
να τρέχ̌’ να μη τσουρούται

Να δί’ χ̌έρι͜α να πορπατούν
σα στράτας στέρι͜α-στέρι͜α
Ους να πετούν σον ουρανόν
κι ευρίουνταν σ’ αστέρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποπαλαιούταιξεπαλιώνει, ανανεώνεται
ατ’ςαυτής, της
δί’δίνει
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
εγάπ’αγάπη
εγκάλιαςαγκαλιές
έμορφονόμορφο
έν’είναι
ευρίουντανβρίσκονται
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
καϊμλιαεύ’δυναμώνει, ισχυροποιείται kaim/ḳāʾim
’κιδεν ουκί<οὐχί
μέλ’μέλι
μονάζ’νεφιλοξενούν για διανυκτέρευση
ομμάτι͜αμάτια
ουςως, μέχρι
πορπατούνπερπατούν
στέρι͜α-στέρι͜ασταθερά, σιγά-σιγά
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
ταζέσσαφρέσκια, ζεστή taze/tāze
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρέχ̌’τρέχει
τσουρούταιστεγνώνει, στραγγίζεται σειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr