Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το μαχ̌αιρόπο μ’ δίστομον

Σαντέτ’κα Νο2Σαντέτ’κα Νο2

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Σταύρος Σαββίδης


Το μαχ̌αιρόπο μ’ δίστομον,
ακονεμένον κάμαν
Τ’ εμόν και τ’ εσόν η σεβντά
σον κόσμον τρανόν θάμαν

Απάν’ και ση Τσερκόβιαν¹
η δείσα ρούζ’ και σ’κούται
Για τ’ εσέν έναν παλληκάρ’
οφέτος θα σκοτούται

Χ̌ίλι͜α μαχ̌αίρι͜α σπαθία
ση γην να είν’ στρωμένα
Πατώ και τσ̌ιγνι͜αεύ’ ατα
κι έρχουμαι μετ’ εσέναν

Πατώ και προσ̌κυνώ σε
και ντό πολλά αγαπώ σε!
Αν θέλτς έλα ση Ράχωβαν²,
αν αρρωσταίντς, τερώ σε -ν

Το μαχ̌αιρόπο μ’ δίστομον,
τσ̌αλικένο̤ν κομμάτιν
Εσέν κορτσόπον έμορφον
εσέγκα σε σ’ ομμάτιν

Απάν’ και ση Τσερκόβιαν¹
η δείσα ρουζ’ και σκούται
Για τ’ εσέν έναν παλληκάρ’
οφέτος θα σκοτούται

Έπαρ’, ε! γιαβρί μ’, το μαχ̌αίρ’
έλα, σ̌κίσον και τέρεν
Τη καρδίας ι-μ’ το ημ’σόν
φωτίαν πώς επέρεν

Πατώ και προσ̌κυνώ σε
και ντό πολλά αγαπώ σε!
Αν θέλτς έλα ση Ράχωβαν²,
αν αρρωσταίντς, τερώ σε -ν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακονεμένονακονισμένο/η
απάν’πάνω
ατααυτά
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
δείσαομίχληδεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέρενπήρε
έρχουμαιέρχομαι
εσέγκαέβαλα, εισήγαγα
εσόνδικός/ή/ό σου
ημ’σόνμισό/η
θάμανθαύμα
θέλτςθέλεις
κάμανδίκοπο μαχαίριkama
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κορτσόπονκοριτσάκι
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οφέτοςφέτος
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σκοτούταισκοτώνεται
σ’κούταισηκώνεται
τέρενκοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
τσ̌αλικένο̤νχαλύβδινοçelik
τσ̌ιγνι͜αεύ’καταπατώ/ει, τσαλαπατώ/άει, συνθλίβω/ει κάτι πατώντας τοçiğnemek
Σημειώσεις
¹ (ή Τσερκόβιαννη) Παλιά ονομασία του χωριού Μικρή Σάντα Ημαθίας
² Παλιά ονομασία του χωριού Ράχη Ημαθίας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr