Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνόπο μ’

Αρνόπο μ’Αρνόπο μ’

Στιχουργοί: Τάσος Σαββόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Μωυσιάδης

Καλλιτέχνες: Βασίλης Φωλίνας, Γιώργος Μωυσιάδης, Κώστας Ιωαννίδης


Αρνόπο μ’, αρνόπο μ’,
το τέρεμα σ’ εμέν θα παλαλών’
Πουλόπο μ’, πουλόπο μ’,
νουνίζω σε το βράδ’ ους να μερών’

Τ’ ομμάτι͜α σ’, τ’ ομμάτι͜α σ’,
αστρόπα έν’ απάν’ σον ουρανόν
Φωτάζ’νε, φωτάζ’νε
την καρδία μ’ ατά όντες τερώ

Μαχ̌αίριν, μαχ̌αίριν,
καρφώντς, πουλί μ’, απέσ’ σο καρδόπο μ’
Φραντάλα μ’, παλάλα μ’,
όντες ’κ’ ευρίεσαι σ’ εγκαλιόπο μ’

Η χρά σ’ ομοι͜άζ’
άμον το φώταγμαν, πουλί μ’, του ήλ’
Ποράνι͜α, ψ̌η μ’, χάν’νταν
όντες έρχ̌εσαι άμον τον ταραήλ’

Αρνόπο μ’, αρνόπο μ’,
το τέρεμα σ’ εμέν θα παλαλών’
Πουλόπο μ’, πουλόπο μ’,
νουνίζω σε το βράδ’ ους να μερών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αστρόπααστεράκια
ατάαυτά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έν’είναι
ευρίεσαιβρίσκεσαι
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
καρφώντςκαρφώνεις
μερών’μερώνει, ξημερώνει
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
ομοι͜άζ’ομοιάζει, μοιάζει
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
παλάλατρελή
παλαλών’τρελαίνει
ποράνι͜αμπόρες, καταιγίδεςboran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
πουλόποπουλάκι
ταραήλ’ουράνιο τόξο (αιτ.), ουράνιου τόξου (γεν.)
τέρεμαβλέμμα
τερώκοιτώ
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
φώταγμανφωτισμός, λαμποκόπημα
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr