Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η γιατρεμονή μ’

Η γιατρεμονή μ’Η γιατρεμονή μ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Λάκης Παναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Άκης Γεωργιάδης, Λάζαρος Μακρίδης


Εσύ, τ’ ουρανού το φως,
έπαρ’ με σ’ εγκαλιόπο σ’
και τα νύχτας για τ’ εσέν
απομένω άγνεφος

Γουρπάν’ ’ίνουμαι, πουλί μ’,
βράδυ έν’ γιόξα πρωίν;
Τη σεβντάς αλάρωτος
κι εσύ η γιατρεμονή μ’

Εσύ, τ’ άστρον τη ζωής,
την εγάπ’ς σ’ εμέν να δί’ς,
Εγώ, πεγαδί’ νερόν
κι εσύ το λαήν’ κρατείς

Γουρπάν’ ’ίνουμαι, πουλί μ’,
βράδυ έν’ γιόξα πρωίν;
Τη σεβντάς αλάρωτος
κι εσύ η γιατρεμονή μ’

Εσύ, το γλυκύν κιντίν!
Ας σα χ̌είλι͜α σ’ που θα πίν’,
μαεμένος θ’ απομέν’,
’ς ση θωρέα σ’ θα μεθύν’

Γουρπάν’ ’ίνουμαι, πουλί μ’,
βράδυ έν’ γιόξα πρωίν;
Τη σεβντάς αλάρωτος
κι εσύ η γιατρεμονή μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγνεφοςξύπνιος
αλάρωτοςαθεράπευτος, αγιάτρευτος
απομέν’απομένει
γιατρεμονήγιατρειά
γιόξαή μήπως/ή yoksa
γλυκύνγλυκιά/ό
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
δί’ςδίνεις
εγάπ’ςαγάπης
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
θωρέαθωριά, όψη
’ίνουμαιγίνομαι
κιντίναπόγευμα, δείλι ikindi
λαήν’λαήνι, πήλινο δοχείο για υγρά και κυρίως για νερό
μαεμένοςμαγεμένος
μεθύν’μεθάει
πεγαδί’βρύσης
πίν’πίνει
’ς(ας) από
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr