Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ομάλ Τόνγιας

Ας σον Πόντον σην ΕλλάδανΑς σον Πόντον σην Ελλάδαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Αναθεμά σε, σεβτι͜ά,
[και -ν-] ας σο καρδόπο μ’ έβγα
Τα τεφτέρι͜α ντ’ έγρασα
τ’ εσόν την άκραν ’κ’ εύρα

Ση σεβτι͜άς το μονοπάτ’
επιάστα ας σο τουζάκ’
Γιά το ναι, γιά το γιοκ πέει
και μη παί͜εις με... Ωχ!
και μη παί͜εις με «κουπεπέ»

Αναθεμά σε, σεβτιά,
[και] για τ’ εσέν ’κ’ είν’ γιατρικά
Μίαν κλαις, μίαν γελάς
τα παλληκάρι͜α δελι͜άεις

Ση σεβτι͜άς το μονοπάτ’
επιάστα ας σο τουζάκ’
Γιά το ναι, γιά το γιοκ πέει
και μη παί͜εις με... Ωχ!
και μη παί͜εις με «κουπεπέ»

Αναθεμά σε, σεβτά,
[και] φέρτς με σο πεγάδ’ καικά
Κλίσκουμαι, νερόν ’κι δί’ς
πάντα δάκρυ͜α εμέν ποτί͜εις

Ση σεβτι͜άς το μονοπάτ’
επιάστα ας σο τουζάκ’
Γιά το ναι, γιά το γιοκ πέει
και μη παί͜εις με... Ωχ!
και μη παί͜εις με «κουπεπέ»

Αναθεμά σε, σεβτά,
[και] κλαινί͜εις τα παλληκάρι͜α
Πίν’νε το κρασίν, μεθούν
κι αρχινούν τα παλαλά

Ση σεβτι͜άς το μονοπάτ’
επιάστα ας σο τουζάκ’
Γιά το ναι, γιά το γιοκ πέει
και μη παί͜εις με... Ωχ!
και μη παί͜εις με «κουπεπέ»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
γιάείτε, ή ya/yā
γιοκόχι yok
δελι͜άειςπεριπλέκεις, μπερδεύεις κπ/κτ θηλιάζω<θῆλυς
δί’ςδίνεις
έβγαβγες (προστ.)
έγρασαέφθαρα, έλιωσα γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
είν’είναι (για πληθ.)
εσόνδικός/ή/ό σου
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
κλίσκουμαισκύβω, κλίνω
μίανμια φορά
παί͜ειςπαίζεις
παλαλάτρελά, τρέλες
πεγάδ’βρύση
πέειπες (προστ.)
πίν’νεπίνουν
ποτί͜ειςποτίζεις
σεβτάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβτι͜άέρωτας sevda/sevdā
τουζάκ’παγίδα tuzak
φέρτςφέρεις, φέρνεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr