Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Διπάτ

Ας σον Πόντον σην ΕλλάδανΑς σον Πόντον σην Ελλάδαν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Εξέβα τον ανήφορον
τα ελαφόπα κράζ’νε
Τη παρχαρί’ τα κορτσόπα
τον ύπνον ’κι χορτάζ’νε [νέι]
Τη παρχαρί’ τα κορτσόπα
εγκάλιαν ’κι χορτάζ’νε [νέι]

Αφκά και σ’ ελατόκλαδα
τα ελαφόπα κράζ’νε
Ατά πα ημερώθανε
σα μέρι͜α μουν φωλιάζ’νε [νέι]

Σ’ όλια τ’ ορμάνια λάσκουμαι
καν’νάν χαπέρ’ ’κι δίγω
Κι αρ’ όντες γιανασ̌εύω σε
το ψ̌όπο μ’ παραδίγω [νέι]

Να ποδεδίζω τον παρχάρ’
με τα ψηλά τ’ ελάτι͜α
Εμέν κι εσέναν έκρυφ’ναν
ας ση κοσμί’ τ’ ομμάτι͜α [βάι!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
αφκάκάτω
γιανασ̌εύωπλησιάζω, πλευρίζωyanaşmak
δίγωδίνω
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
έκρυφ’νανέκρυβαν
ελάτι͜αέλατα
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
καν’νάνκανέναν
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κοσμί’κόσμου
κράζ’νεκρώζουν, κραυγάζουνκρώζω
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
μέρι͜αμέρη
μουνμας
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ορμάνιαδάσηorman
παπάλι, επίσης
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχαρί’παρχαριού
χαπέρ’είδηση, νέοhaber/ḫaber
χορτάζ’νεχορτάζουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr