Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επιτραπέζιο

Ας σον Πόντον σην Ελλάδαν

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Ο ουρανόν αστράφτ’, βροντά
και ρούζ’ τα γιουλτουρούμι͜α
Το κιφάλι μ’ ετσάκωσα
σ’ εσά τα καλτουρούμι͜α

[Και -ν-] Εγώ ’κι θέλω η εγάπ’
να έν’ με τα μαΐας
Θέλω να έν’ αρ’ με το νάζ’,
με τα παρακαλίας

Αρ’ είπα σε το τερτόπο μ’,
αρ’ είπα σε το χάλι μ’
Πας̌ κ’ είπα σε -ν- έπαρ’, αρνί μ’,
το νου μ’ ας σο κιφάλι μ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αστράφτ’αστράφτει
γιουλτουρούμι͜ακεραυνοί yıldırım
εγάπ’αγάπη
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσάδικά σου/σας
ετσάκωσαέσπασα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
μαΐαςμάγια
νάζ’νάζι, σκέρτσο naz/nāz
παρακαλίαςπαρακάλια
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τερτόποκαημό, βάσανο, στενοχώρια dert + -όπον (υποκορ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr