Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επιτραπέζιο

Ας σον Πόντον σην ΕλλάδανΑς σον Πόντον σην Ελλάδαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Ο ουρανόν αστράφτ’, βροντά
και ρούζ’ τα γιουλτουρούμι͜α
Το κιφάλι μ’ ετσάκωσα
σ’ εσά τα καλτουρούμι͜α

[Και -ν-] Εγώ ’κι θέλω η εγάπ’
να έν’ με τα μαΐας
Θέλω να έν’ αρ’ με το νάζ’,
με τα παρακαλίας

Αρ’ είπα σε το τερτόπο μ’,
αρ’ είπα σε το χάλι μ’
Πας̌ κ’ είπα σε -ν- έπαρ’, αρνί μ’,
το νου μ’ ας σο κιφάλι μ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιουλτουρούμι͜ακεραυνοίyıldırım
εγάπ’αγάπη
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσάδικά σου/σας
ετσάκωσαέσπασα
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
μαΐαςμάγια
νάζ’νάζι, σκέρτσοnaz/nāz
παρακαλίαςπαρακάλια
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και)μήν πᾶς
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
τερτόποκαημό, βάσανο, στενοχώριαdert + -όπον (υποκορ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr