Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν κορτσόπον αγαπώ

Ποντιακοί χοροί και τραγούδια του αγγείου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης


Έναν κορτσόπον αγαπώ
σουμά ση γειτονία μ’
Εμπαίν’, εβγαίν’, ελέπ’ ατο
και χ̌αίρεται η καρδία μ’

Εσέν κορτσόπον έμορφον
ντο πολλά -ν- αγαπώ σε!
Πασ̌κείμ’ ντο ’κ’ εγροικάς ατο
όντες πυκνοτερώ σε;

Σα μὲσα σ’ θα τυλίουμαι,
ση γούλα σ’ θα γριβώνω
Σον Θεόν έναν ψ̌ην χρωστώ,
θα δίγ’ α’ και γλυτώνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
γούλαλαιμός gula
γριβώνωπροσκολλώμαι
δίγ’δίνω
εβγαίν’βγαίνει
εγροικάςκαταλαβαίνεις
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφονόμορφο
εμπαίν’μπαίνει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
μὲσα(τα) η μέση
όντεςόταν
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πυκνοτερώκοιτάζω συχνά
σουμάκοντά
τυλίουμαιτυλίγομαι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr