Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Στραβόν έτον η τύχη μ’

Ποντιακοί χοροί και τραγούδια του αγγείουΠοντιακοί χοροί και τραγούδια του αγγείου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης


Εκόψανε τον τάφο μο’
τέσσερα - πέντε πήχεις
Είπανε με «αρ’ έμπα κα’,
στραβόν έτον η τύχη σ’»

Αρνόπο μ’, σο ταφόπο μο’
έλα το χρόνον μίαν
Αν θέλτς άψον με έναν κερίν
ποίσον με συντροφίαν

Μάνα, σταυρόν ’κι θα ευρήκ’ς
σ’ έρημον το ταφόπο μ’
Ορώτα τ’ αγρο̤χόρταρα,
’α δείκ’νε σε τον τόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άψονάναψε (προστ.)
δείκ’νεδείχνουν, καταδεικνύουν
έμπαμπες (προστ.)
έτονήταν
ευρήκ’ςβρίσκεις
θέλτςθέλεις
κα’κάτω
’κιδενουκί<οὐχί
μίανμια φορά
ορώταρώτησε (προστ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
ταφόποτάφος (υποκορ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr