Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δεντρά μη πρασινίζετεν

Ποντιακοί χοροί και τραγούδια του αγγείουΠοντιακοί χοροί και τραγούδια του αγγείου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης


Δεντρά μη πρασινίζετεν
ους να ’κ’ έρ’ται τ’ αρνόπο μ’
Καρίπ’κα σταθέστεν κι εσείν’
όπως έν’ το καρδόπο μ’

’Χ̌ι͜ονίαν τα ψηλά ραχ̌ι͜ά
εγώ πα εκαπατεύτα
Ας ση χώρας τα στόματα
εγώ πα ’πουγαλεύτα

Νασάν εσάς ψηλά ραχ̌ι͜ά
πάντα χλωροφοράτεν
Δι͜αβαίν’νε χρόνια και καιρούς
καμίαν ’κι γεράτε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
εκαπατεύτασκεπάστηκα, καλύφθηκα, κλείστηκα σε κτkapatmak
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
εσείν’εσείς
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’καμοναχικά, ερημικάgarip/ġarīb
’κιδενουκί<οὐχί
νασάνχαρά σε
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης
’πουγαλεύτα(επουγαλεύτα) έσκασα, βαρέθηκα, στενοχωρέθηκαbunalmak
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σταθέστενσταθείτε (προστ.)
’χ̌ι͜ονίαν(εχ̌ι͜ονίαν) χιονίστηκαν
χλωροφοράτενείστε γεμάτα χλωρίδα, είστε καταπράσινα
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr