Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φτωχός έμ’νε

Ποντιακοί χοροί και τραγούδια του αγγείουΠοντιακοί χοροί και τραγούδια του αγγείου

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης


Φτωχός είμαι και ’κ’ επορώ
τα κάλλι͜α σ’ ν’ αγοράζω
Ατό τ’ εσόν το καρδόπον
μετ’ εσέν να μοιράζω

Τα μαγουλόπα σ’ να φιλώ,
τα χ̌είλι͜α σ’ να βουκούμαι
Σ’ έμορφον τ’ εγκαλιόπο σο’
να κείμαι και κοιμούμαι

Εγώ αγαπώ τα έμορφα
ντο λέγ’νε «νέτσ̌η, νέτσ̌η»
Παίρ’ ατα σ’ εγκαλιόπο μο’
όνταν χ̌ι͜ονίζ’ και βρέχ̌ει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
βουκούμαικάνω μια μπουκιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δενουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κοιμούμαικοιμάμαι
λέγ’νελένε
μαγουλόπαμαγουλάκια
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νέτσ̌ηΕ! κόρη, ε! εσύ
όντανόταν
χ̌ι͜ονίζ’χιονίζει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr