Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επλώθεν απέσ’ σο τσ̌αΐρ’

Ποντιακό αντάμωμαΠοντιακό αντάμωμα

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης


Επλώθεν απέσ’ σο τσ̌αΐρ’,
ερρούξεν και κοιμάται
Έσυρεν το τσ̌ούλ’ σο ποτάμ’,
τιδέν πα ’κι φοβάται

Εσέβεν σ’ εγκαλιόπο μου,
’κρεμάεν ασ’ ση γούλα μ’
Τ’ απάν’ ατ’ς όλιον έκαιεν,
άψιμον έτον βρούλαν

Ο πρόσωπος αγγελικόν,
τ’ ομματόπα τ’ς φωτάζ’νε
Ας σα χ̌ειλόπα στάζ’ το μέλ’,
φιλώ κι εμέν χορτάζ’νε

Τ’ αρνί μ’ ελιγοθύμεσεν,
σην εγκάλια μ’ ερρούξεν
Αρ’ μη κατηγοράτε ατό,
τσ̌εχέλκον έν’, ’κ’ εγροίκ’σεν

Ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί κι ατέν,
ν’ αηλί τοι δύοις εντάμαν
Τ’ αμαρτίας εμουν πολλά,
’κι σούμες μ’ έναν τάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ασ’από, από τότε (που), καθώς
ατέναυτήν
άψιμονφωτιά
βρούλανφλόγαbrûler
γούλαλαιμόςgula
δύοις(αιτ.) δύο
εγκάλιααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγροίκ’σενκατάλαβε
έκαιενέκαιγε
εμουνμας
έν’είναι
εντάμανμαζί
επλώθεναπλώθηκε
ερρούξενέπεσε
εσέβενμπήκε
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
έτονήταν
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μέλ’μέλι
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομματόπαματάκια
παπάλι, επίσης
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρόσωποςπρόσωπο
σούμεςσωνόμαστε
τιδέντίποτα
τοιτους/τις
τσ̌αΐρ’λιβάδιçayır
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτοcehil/cehl
τσ̌ούλ’λινάτσα, (συνεκδοχικά) φτηνό ή παλιό στρωσίδι, κουρέλιçul/cūl
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν
χ̌ειλόπαχειλάκια
χορτάζ’νεχορτάζουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr