Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τ’ εμόν η ψ̌η κι ο θάνατον

Ποντιακό αντάμωμαΠοντιακό αντάμωμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Καλπατσινίδης


Τ’ εμόν η ψ̌η κι ο θάνατον,
αρνί μ’, σ’ εσά τα χ̌έρι͜α
Αν θέλτς με τ’ αγγέλτς έπαρ’ το,
αν θέλτς με τα μαχ̌αίρι͜α

Τα στράτας ντ’ επορπάτ’ναμε
όλια ’κόπαν γιαρόπα
Θα λάσκουμαι και χτίζ’ ατα,
αρνί μ’, καλντουρουμόπα

Εσέν ο Θεόν ντ’ έπλανεν
να προσ̌κυνώ τ’ ακίλ’ν ατ’
Ατσ̌ά ας σα ποίον μελάν’
έβαψεν το κοντύλ’ν ατ’;

Τη στράτα σ’ ’κι βαραίνομαι
τα γόνατα μ’ ’κι τσ̌ίζω
Θα πάγω και θα έρχουμαι
το καρδόπο σ’ θα χτίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλτςαγγέλους
ακίλ’νμυαλό akıl/ʿaḳl
ατααυτά
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
βαραίνομαιβαρύνομαι, κουράζομαι από κτ
γιαρόπαρωγμές, σχίσματα, γκρεμοί yar
έβαψενεμβάπτισε, βύθισε σε υγρό βάφτω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
έπλανενέπλαθε, δημιουργούσε, εμφάνιζε
επορπάτ’ναμεπερπατούσαμε
έρχουμαιέρχομαι
εσάδικά σου/σας
θάνατονθάνατος
θέλτςθέλεις
καλντουρουμόπαλιθόστρωτα δρομάκια kaldırım
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοντύλ’νκοντύλι
’κόπαν(εκόπαν) κόπηκαν
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
όλιαόλα
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τσ̌ίζωλυπάμαι, συμπονώ σίζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14012
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr