Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν κι εσέν που θα χωρίζ’

Ποντιακό αντάμωμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης


Εμέν κι εσέν που θα χωρίζ’
ακόμαν ’κ’ εγεννέθεν [γιαρ]
Ούσνα θ’ εποίν’να σε τ’ εμόν
το ψ̌όπο μ’ ετελέθεν [γιαρ]

Εφτά χρόνια ’κι θα κρούγω
σον πρόσωπο μ’ νερόν -ι [γιαρ]
να μη σπογγίζω και χάνω
το φίλεμαν τ’ εσόν -ι [γιαρ]

Πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα,
μακρέα τα μαλλία σ’ [γιαρ]
γομάτον έν’ ας ση σεβτάν
το τρανόν η καρδία σ’ [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γομάτονγεμάτο/η
εγεννέθενγεννήθηκε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
εσόνδικός/ή/ό σου
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρούγωχτυπώ
μακρέα(επιθ.) μακριά
ομμάτι͜αμάτια
ούσναμέχρι που, έως ότου
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σπογγίζωσκουπίζω
φίλεμανφιλί
χωρίζ’χωρίζει, ξεχωρίζει, ξεδιαλέγει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr