Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Ο κάντρος ι-σ’ απάν’ σο στόλ’

Ποντιακό αντάμωμαΠοντιακό αντάμωμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Καλπατσινίδης


Ο κάντρος ι-σ’ απάν’ σο στόλ’,
γιαβρόπο μ’, ετοζώθεν
Επέρα να σπογγίζ’ ατον
η γούλα μ’ εγομώθεν

 Άντρας ι-σ’ του γαϊδάρ’ ο γιον
’κι ’ξέρ’ το μεκατίρι σ’
’Κι ’ξέρ’ να παίρ’ το φίλεμα σ’
ν’ αβλαεύ’ το χατίρι σ’

Κατήβα σο Διπόταμον
τέρεν πώς πάει το ρέμαν
Εμέν κι εσέν που θα χωρίζ’
να ’λέπ’ τον ήλιον αίμαν

Θ’ αποθάνω ψεματικά
θα τερώ, πολλά κλαις με;
Τα μυστικά ντο είπα σε
θα τερώ, όλια λες με;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβλαεύ’κυνηγάει avlamak
απάν’πάνω
αποθάνωπεθαίνω
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γούλαλαιμός gula
εγομώθενγέμισε
επέραπήρα
ετοζώθενσκονίστηκε toz
κάντροςκορνίζα, κάδρο, φωτογραφία quadro
κατήβακατέβα (προστ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
’λέπ’(ελέπ’) βλέπει/ω
μεκατίριαξία (ηθική), ποσότητα, ικανότητα (ενικ.) miḳdār/ (πληθ.) meḳādīr/mawaqīdīr
όλιαόλα
παίρ’παίρνω/ει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σπογγίζ’σκουπίζω/ει
στόλ’τραπέζι стол
τέρενκοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
φίλεμαφιλί
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χωρίζ’χωρίζει, ξεχωρίζει, ξεδιαλέγει
ψεματικάψεύτικα, στα ψέματα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr