Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ̌ιταντάνα

Ποντιακό αντάμωμαΠοντιακό αντάμωμα

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης, Κώστας Θεοδοσιάδης


Η σ̌ιταντάνα ’χόρευεν,
τ’ αντζία τ’ς αν’ ’κ’ επαίρ’νεν
Τα περπεντούλια ’σείουσαν
άμον κερβάνα επέγ’νεν

Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα μ’!
Να λελεύω σε, κερβάνα μ’!
Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα μ’!

Έλα να ποδεδίζω σε,
Αε-Σερί’ πουλόπον!
Τ’ εμόν εγκάλι͜αν έγρασεν
τ’ εσόν το σπαρελόπον

Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα!
Να λελεύω σε, κερβάνα!
Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα μ’!

Αν ερωτά σε η μανίκα/μανίτσα σ’,
πέ’ ατέναν «Ελάσκουμ’!
Μετ’ έναν νέικον παλληκάρ’
εγώ επαιχνιδι͜άσκουμ’!»

Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα!
Να λελεύω σε, κερβάνα!
Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα μ’!

Κόρη, τα ζα ντ’ ερίαζες
απέσ’ έναν μοζόπον
Έτρεχ̌ες απ’ οπίσ’ ατουν
αρ’ αμόν καρπουζόπον

Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα!
Να λελεύω σε, κερβάνα!
Σ̌ιταντάνα, σ̌ιταντάνα μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Αε-Σερί’του Άη-Σέργιου ή Άη-Γιώργη
άμονσαν, όπως, καθώς
αντζίαπόδια, μηροί
απέσ’μέσα
ατέναναυτήν
ατουντους
εγκάλι͜αναγκαλιά
έγρασενέφθειρε, έλιωσε γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
ελάσκουμ’περιφερόμουν, τριγύριζα, περιπλανιόμουν ἀλάομαι/ηλάσκω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επαίρ’νενέπαιρνε
επαιχνιδι͜άσκουμ’ξεκινούσα το παιχνίδι
επέγ’νενπήγαινε, προχωρούσε, έφευγε
ερίαζεςπρόσεχες, φυλούσες, επέβλεπες
ερωτάρωτάει
εσόνδικός/ή/ό σου
ζαζώα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κερβάναη αγελάδα που προπορεύεται της αγέλης kervan/kārbān=καραβάνι
λελεύωχαίρομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μοζόπονμικρή δαμαλίδα, αγελαδίτσα
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νέικοννέο, νεαρό
οπίσ’πίσω
πέ’πες (προστ.)
περπεντούλιαορμαθός αργυρών και χρυσών κοσμημάτων ή μαργαριταριών που κοσμούν την κεφαλή γυναίκας (κατά τη βυζαντινή περίοδο συνήθως τα κοσμήματα αυτά κρέμονταν από το πλάι στέμματος κεφαλής) perpendula/pendulo
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουλόπονπουλάκι
’σείουσαν(εσείουσαν) σείονταν
σ̌ιταντάνααυτή που τραντάζεται, σείεται ολόκληρη πιθ. εκ του (επιτατ.) συν+τανταλίζω
Σημειώσεις
Φωτ. Περπενδούλια (perpendula) από ψηφιδωτό και εικόνα βυζαντινής εποχής.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr