Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το σ̌ελι͜ακόπο μ’ έν’ βαρύν

Τα Σαντέτ’καΤα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης


Το σ̌ελι͜ακόπο μ’ έν’ βαρύν
και το γομάρι μ’ άλας
Γουρπάν’ σ’ οσπίτ’ ντ’ εμπαίν’ς κι εβγαίν’ς,
σο κατηβαίντς τα σκάλας

Ν’ ας καίεται τ’ οσπιτόπο σ’
και τιδέν ’κι απομένει
Πουθέν τόπον ’κ’ ευρήκ’ς να μέν’ς,
έρχ̌εσαι μετ’ εμέν-ι

Τερώ, τερώ ολόερα,
τ’ αρνί μ’ πουθέν ’κ’ ελέπω
Και την αροθυμίαν ατ’ς
τόπον ’κ’ έχω να θέκω

Γιαβρί μ’, τραγώδ’ και σ̌ύριξον,
εύρες τον καιρό σ’, εύρες
Με τον άντρα σ’ ας ίεψες
κι εμέν ας επιδέβες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλαςαλάτι
αροθυμίαννοσταλγία
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
ελέπωβλέπω
έν’είναι
επιδέβεςέφυγες, άφησες πίσω, προσπέρασες, ξεπέρασες
εύρεςβρήκες
ευρήκ’ςβρίσκεις
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
ίεψεςταίριαξεςuymak
’κ’δενουκί<οὐχί
κατηβαίντςκατεβαίνεις
’κιδενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ολόεραολόγυρα
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
πουθένπουθενά
σ̌ελι͜ακόποφορτίο ξύλων ή χόρτων που φέρεται στη ράχη ανθρώπουşelek
σ̌ύριξονσφύριξε, κάλεσε σφυρίζοντας (προστ.)
τερώκοιτώ
τιδέντίποτα
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr