Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη θάλασσας το νερόν

The Greek Folk Instruments Vol4 - Percussion Instruments (Κρουστά)The Greek Folk Instruments Vol4 - Percussion Instruments (Κρουστά)

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Γιώργος Γευγελής


Τη θάλασσας το νερόν
αλυκόν έν’ αλυκόν
[ντό να ’ίνουμαι;]
και τ’ εσόν το φίλεμαν
σ’ εμέναν έν’ γιατρικόν
[τρώγω τον Θεό σ’/Ωχ! Αηλί εμέν!]

Έλα, ποδεδίζω σε,
ψένω ωβόν και δίγω σε
[ντό να ’ίνουμαι;]
κι αν ωρά͜εις καλά τα ζα
τη Χριστού θ’ αντρίζω σε
[τρώγω τον Θεό σ’/Ωχ! Αηλί εμέν!]

♫

Τα παλαλά ντ’ ευτάγω
εσύ ξάι να μη τερείς
και σ’ αυλάκ’ ντο εντώκες
εμέν να βάλτς ’κ’ επορείς
[τρώγω τον Θεό σ’/Ποδεδίζω σε!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλυκόναλμυρό/ή
αντρίζωβρίσκω άντρα, παντρεύω/ομαι
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
δίγωδίνω
έν’είναι
εντώκεςχτύπησες, έκανες να
επορείςμπορείς
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ζαζώα
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
ξάικαθόλου
παλαλάτρελά, τρέλες
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τερείςκοιτάς
φίλεμανφιλί
ψένωψήνω
ωβόναβγό
ωρά͜ειςπροσέχεις, φυλάς, επιβλέπεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr