Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έμορφον μελαχρινόν

Ποντιακά τραγούδια Νο2Ποντιακά τραγούδια Νο2

Στιχουργοί: Ρήγας Κοτανίδης

Συνθέτες: Παύλος Καλαϊτζίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης, Ρήγας Κοτανίδης


Εγώ εγάπεσα κορτσόπον
άμον το χ̌ελιδονόπον
Έμορφον μελαχρινόν
έκαψεν την ψ̌ην τ’ εμόν

Έλα άνοιξον τα φτερόπα σ’
και τα δύο τα χ̌ερόπα σ’
Πέτα κι έλα σ’ εγκαλόπο μ’
και ας χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’

Έλα, πουλί μ’, στεφανούμες,
σ’ αβούτ’ τη ζωήν ενούμες
Και θα ζούμε αγαπημένα,
δύο ψ̌όπα πονεμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
εγάπεσααγάπησα
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
ενούμεςενωνόμαστε
κορτσόπονκοριτσάκι
στεφανούμεςστεφανωνόμαστε
φτερόπαφτεράκια
χ̌ελιδονόπονχελιδονάκι
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌ηνψυχή
ψ̌όπαψυχούλες
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr