Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγγέλ’ να παραστέκ’νε

Τα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τ’ εμόν τ’ αρνίν επέθανεν,
σην κόλασην επήεν
’Κι τσ̌ούζ’ ατο [και] ντ’ επέθανεν,
τσ̌ούζ’ α’ ντ’ εκολατίεν

Κόρ’, ποίσον ας σο σάβανο μ’
κορδέλαν σα μαλλία σ’
Όντες αποτυλί͜εις ατα -ν-
να κλαις από καρδίας

Αγγέλ’ να παραστέκ’νε σε -ν,
ο Χάρον ν’ αναμέν’ σε
Όσον ντ’ εχάρες μετ’ εμέν,
εκείνο θ’ απομέν’ σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αναμέν’περιμένει
απομέν’απομένει
αποτυλί͜ειςξετυλίγεις
ατααυτά
εκολατίενκολάστηκε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επέθανενπέθανε
επήενπήγε
εχάρεςχάρηκες
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
παραστέκ’νεπαραστέκουν
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
τσ̌ούζ’λυπάμαι/ται, συμπονώ/ά σίζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr