Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξι, ξι, ξι τα κοσσάρι͜α

Τα Σαντέτ’καΤα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Στάθης Νικολαΐδης, Σταύρος Σαββίδης


Τ’ άλλα τα στράτας άν’ πάγ’νε,
τ’ άλλα κα’, τ’ άλλα ομάλι͜α
Έχασα το μικρόν τ’ αρνί μ’,
ν’ αηλί τ’ εμά τα χάλι͜α

Ξι, ξι, ξι για πέταξον
και κόνεψον σ’ ωμία μ’
Αρνόπο μ’, τ’ αναστέναγμα σ’
έκαψεν την καρδία μ’

Εγώ είπα ’το τη μάνα σ’,
εσύ πέ’ α’ τον κύρ’ ι-σ’
Εκείνος έν’ καλόκαρδος,
’κι χαλάν’ το χατίρι σ’

Ξι, ξι, ξι τα κοσσάρι͜α
Χάι, χάι τα πετεινάρι͜α
Λέγ’νε με σούκ’ και δέβα πλάν
και σα πετεινολάλι͜α

Ας σα ποταμολάλλατσ̌ι͜α
ποίστεν το μαξιλάρι μ’
Ας κάθουμαι και λέγω σας
ντ’ εδέβαν ’ς σο κιφάλι μ’

Ξι, ξι, ξι τα κοσσάρι͜α
Χάι, χάι τα πετεινάρι͜α
’Κ’ επόρεσα να εγνέφιζα,
γλυκύν έτον η εγκάλι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γλυκύνγλυκιά/ό
δέβαπήγαινε (προστ.)
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγνέφιζαξυπνούσα
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εμάδικά μου
έν’είναι
επόρεσαμπόρεσα
έτονήταν
’κ’δενουκί<οὐχί
κα’κάτω
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κόνεψονεγκαταστήσου, φώλιασε, προσγειώσου (προστ.)konmak
κοσσάρι͜ακότες
κύρ’πατέρα
λέγ’νελένε
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
πέ’πες (προστ.)
πέταξονπέταξε (προστ.)
πετεινολάλι͜αχαράματα, η ώρα που λαλούν οι πετεινοί
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
ποίστενκάντε, φτιάξτε (προστ.)ποιέω-ῶ
ποταμολάλλατσ̌ι͜αποταμόπετρεςλάλλη=βότσαλο
’ς(ας) από
σούκ’σήκω (προστ.)
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
χαλάν’χαλάω/ει, καταστρέφω/ει
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr