Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ε! κορτσόπον, ντό τερείς;

Ο Σιμούλτς κι ο ΠόλιονΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Ε! κορτσόπον, ντό τερείς;
Τρώει ο λύκον... Ήμαρτα!
Σην πελι͜άν εσέγκες με,
είν’ τ’ εσά τα κρίματα

Όντες φορείς και -ν- αναλλά͜εις
βάφτ’ς και πογιατίεσαι
Άνδρας ι-σ’ ’κ’ εξέρ’ α̤το
πόσον αγαπίεσαι
Κορτσόπον, ’κ’ εξέρτς ατο
πόσον αγαπίεσαι

Σύρον άν’ και σύρον κα’,
το φιστάν’ σο γιάν’ απάν’
Ο Θεός την ψ̌η μ’ να παίρ’
σ’ άσπρον το κιορτάν’ -τ- σ’ απάν’

Εκεί πέρα σο ραχ̌ίν
το χ̌ι͜ονόπον λύεται
Θεία μ’, η θαγατέρα σ’
ση γούλα μ’ τυλίεται

’Πούλτσα τη κύρ’ τ’ άλογον,
ο κόσμος θα περ’γελά
Έμορφον κορίτσ’ που έχ̌’,
έν’ τ’ εμόν η πεθερά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγαπίεσαιαγαπιέσαι
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
αναλλά͜ειςφοράς τα καλά/γιορτινά σου ρούχα
απάν’πάνω
βάφτ’ςβάφεις
γιάν’πλάι, πλευρά yan
γούλαλαιμός gula
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
εσάδικά σου/σας
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
έχ̌’έχει
ήμαρταήμαρτον, δηλωτικό μετάνοιας, από τον αόριστο β΄ του αρχαίου ρήματος ἁμαρτάνω (αμάρτησα), έκφ. έλα σα ήμαρτα=μετανόησε
θαγατέρακόρη, θυγατέρα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
κιορτάν’λαιμός gerdan/gerden
κορτσόπονκοριτσάκι
κύρ’πατέρα
λύεταιλιώνει
όντεςόταν
παίρ’παίρνω/ει
πελι͜άνβάσανο, σκοτούρα bela
περ’γελάπεριγελά, κοροϊδεύει
πογιατίεσαιβάφεσαι boyamak
’πούλτσα(επούλτσα) πούλησα
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τερείςκοιτάς
τυλίεταιτυλίγεται
φιστάν’φουστάνι fistan<fustān
χ̌ι͜ονόπονχιονάκι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr