Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έντεκα κι εννέα είκοσ’

Τα Σαντέτ’καΤα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Κορτσόπον είσαι -ν- έμορφον,
η μαχαλά σ’ τιμά σε
Αρ’ όσον ντ’ αγαπώ σε εγώ,
η μάνα σ’ ’κι αγαπά σε

Έντεκα κι εννέα είκοσ’,
οφετός εγέμν’ αΐκος
Θα κυνηγώ τα κορτσόπα
άμον άγριος λύκος

Καλά ’ποίκα κι εγάπεσα
ση μαχαλά σ’ κορτσόπον
Εμπαίν’, εβγαίν’ κι ελέπ’ ατό
και χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’

Είδ’ ατεν και -ν- ελιγώθα,
ερρούξα κι ετσ̌αμουρώθα
Εκούιξα μανίτσα μ’
«Χα! Έμορφος τρυγονίτσα!»

Ση πόρτα σ’ πάω κι έρχουμαι
και -ν- άμον γυρευός
Εσύ γουεύ’ς το φίλεμαν
ντ’ εδέκεν ο Θεός -ι

Είδ’ ατέν κι ο νου μ’ επήεν
κι όλον το κορμί μ’ εσείεν
Είδ’ ατέν και -ν- ελιγώθα,
ερρούξα κι ετσ̌αμουρώθα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατέναυτήν
ατεναυτήν
γουεύ’ςλυπάσαι, φείδεσαι, τσιγκουνεύεσαι, θυσιάζειςkıymak
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
εβγαίν’βγαίνει
εγάπεσααγάπησα
εδέκενέδωσε
εκούιξαφώναξα, λάλησα, κάλεσα κπ ονομαστικά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελιγώθαχάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ
έμορφονόμορφο
έμορφοςόμορφος/η
εμπαίν’μπαίνει
επήενπήγε
ερρούξαέπεσα
έρχουμαιέρχομαι
εσείενσείστηκε
ετσ̌αμουρώθαγέμισα λάσπεςçamur
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
’ποίκα(εποίκα) έκανα, έφτιαξα
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
φίλεμανφιλί
χα!να!, ορίστε!, ιδού!
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr