Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έντεκα κι εννέα είκοσ’

Τα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Κορτσόπον είσαι -ν- έμορφον,
η μαχαλά σ’ τιμά σε
Αρ’ όσον ντ’ αγαπώ σε εγώ,
η μάνα σ’ ’κι αγαπά σε

Έντεκα κι εννέα είκοσ’,
οφετός εγέμ’ αΐκος
Θα κυνηγώ τα κορτσόπα
άμον άγριος λύκος

Καλά ’ποίκα κι εγάπεσα
ση μαχαλά σ’ κορτσόπον
Εμπαίν’, εβγαίν’ κι ελέπ’ ατό
και χ̌αίρεται το ψ̌όπο μ’

Είδ’ ατεν και -ν- ελιγώθα,
ερρούξα κι ετσ̌αμουρώθα
Εκούιξα μανίτσα μ’
«Χα! Έμορφος τρυγονίτσα!»

Ση πόρτα σ’ πάω κι έρχουμαι
και -ν- άμον γυρευός
Εσύ γουεύ’ς το φίλεμαν
ντ’ εδέκεν ο Θεός -ι

Είδ’ ατέν κι ο νου μ’ επήεν
κι όλον το κορμί μ’ εσείεν
Είδ’ ατέν και -ν- ελιγώθα,
ερρούξα κι ετσ̌αμουρώθα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοςτέτοιος
άμονσαν, όπως, καθώς
ατέναυτήν
ατεναυτήν
γουεύ’ςλυπάσαι, φείδεσαι, τσιγκουνεύεσαι, θυσιάζεις kıymak
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
εβγαίν’βγαίνει
εγάπεσααγάπησα
εγέμ’έγινα
εδέκενέδωσε
εκούιξαφώναξα, λάλησα, κάλεσα κπ ονομαστικά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελιγώθαχάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ
έμορφονόμορφο
έμορφοςόμορφος/η
εμπαίν’μπαίνει
επήενπήγε
ερρούξαέπεσα
έρχουμαιέρχομαι
εσείενσείστηκε
ετσ̌αμουρώθαγέμισα λάσπες çamur
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
’ποίκα(εποίκα) έκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
φίλεμανφιλί
χα!να!, ορίστε!, ιδού!
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr