Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ομάλι Κερασούντας

Ποντίων ΈγερσιςΠοντίων Έγερσις

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης, Σάββας Μαυρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Παπαδόπουλος, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης


Κερασούντας κορτσόπα
άμον τα κρύα νερά σ’
Δίν’νε σε έναν φίλεμαν
γλυκύν κι άμον το κεράσ’

Κερασούντα, αροθυμώ
τα ραχ̌ία σ’, τα νερά σ’
Τα οσπίτα̤ και τ’ ανθρώπ’ς,
τα ορμάνα̤ ’κι ανασπάλτς

Αγαπούνε το ομάλ,
αγαπούν την τραγωδίαν
Σκουντουλίζ’νε άμον τσ̌ιτσ̌έκ’,
παρχαρί’ την ευωδίαν

Κερασούντα, αροθυμώ
τα ραχ̌ία σ’, τα νερά σ’
Τα οσπίτα̤ και τ’ ανθρώπ’ς,
τα ορμάνα̤ ’κι ανασπάλτς

Κερασούντας κόρ’ αν παίρτς,
ση ζωή σ’ ’κι θα υποφέρτς
Σ’ οσπιτόπο σ’, σο χωρίο σ’,
τη χαράν εσύ θα φέρτς

Κερασούντα, αροθυμώ
τα ραχ̌ία σ’, τα νερά σ’
Τα οσπίτα̤ και τ’ ανθρώπ’ς,
τα ορμάνα̤ ’κι ανασπάλτς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλτςξεχνάς
αροθυμώνοσταλγώ
γλυκύνγλυκιά/ό
δίν’νεδίνουν
κεράσ’κεράσι, κερασιά
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
ορμάνα̤δάσηorman
οσπίτα̤σπίτιαhospitium<hospes
παίρτςπαίρνεις
παρχαρί’παρχαριού
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σκουντουλίζ’νεευωδιάζουν, μοσχοβολούν
τραγωδίαντραγούδι
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδιçiçek
υποφέρτςυποφέρεις
φέρτςφέρεις, φέρνεις
φίλεμανφιλί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr