Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τικ Κιμισχανάς

Ποντίων ΈγερσιςΠοντίων Έγερσις

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Στάθης Τσαΐρίδης


Σεβνταλής παιδάς είμαι,
η σεβντά τρανόν πελιάν
Αν ’κ’ ευρήκω γιατρικόν
τ’ άλλα είναι νεφιλι͜άν

Ο πρόσωπον ατ’ς αλών’,
όλτς εμουν θα παλαλών’
Πάντα τερεί χαμελά
κι αφκακέσ’ χαμογελά

Αούτο η τραγωδία για τ’ εσέν έν’ Λαμπίκα! Για τ’ εσέν!

Σον παρχάρ’ έχ̌’ και θα πας,
λύουμαι ας ση σεβντά σ’
Τον Θεό σ’ αν αγαπάς,
ντό είναι ατά ντ’ ευτάς;

Θεία μ’, δος με την κουτσ̌ή σ’,
εγώ ’κι κλαινίζ’ ατεν
Κι άλλο πολλά απ’ εσέν
θα χαρεντερίζ’ ατεν

Χάιντε Τέλη! Σπίγγ’σον!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλών’αλώνι
αούτοαυτό/ή
ατάαυτά
ατεναυτήν
αφκακέσ’κάτω πέρα
δοςδώσε
εμουνμας
έν’είναι
ευρήκωβρίσκω
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
έχ̌’έχει
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
κλαινίζ’στενοχωρώ/εί, κάνω/ει να κλάψει
κουτσ̌ήκόρη
λύουμαιλιώνω
νεφιλι͜άνμάταιο/α, ανώφελο/αnafile/nāfile
όλτςόλους
παλαλών’τρελαίνει
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πελιάνβάσανο, σκοτούραbela
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένοςsevdalı
σπίγγ’σονσφίξε (προστ.)
τερείκοιτάει
τραγωδίατραγούδι
χαμελάχαμηλά
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr