Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Έλα απάν’ ι-μ’, έλα

Η ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον/Έλα απάν’ ι-μ’, έλαΗ ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον/Έλα απάν’ ι-μ’, έλα

Στιχουργοί: Πέτρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Πέτρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Κεμανετζίδης, Χρήστος Τσακιρίδης


Αμάν!
Το κρασίν ση ψ̌ης τον πόνον
γιατρικόν, γιατρικόν!
Πίντς α’, ανασπάλτς τα τέρτα̤ σ’
τα πόνια σ’ λαρών’, γιάβρι μ’,
έλα απάν’ ι-μ’, έλα!
Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Αμάν!
Όντες έρχουμαι σα κέφα̤
τραωδώ, τραωδώ,
τρώγω, πίνω και χορεύω
Έλα απάν’ ι-μ’, έλα!
Έλα γιάβρι μ’, έλα!
Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Αμάν!
Όσα πάγ’νε κι όσα έρχουν
μη νουνί͜εις, μη νουνί͜εις
Ποίσον ντο σύρ’ η καρδία σ’
κι επεκεί, γιαβρόπο μ’,
έλα απάν’ ι-μ’, έλα!
Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αλλομίανάλλη μια φορά
ανασπάλτςξεχνάς
απάν’πάνω
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιάνιπλάι, πλευρό yan
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
έρχουμαιέρχομαι
έρχουνέρχονται
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μίανμια φορά
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όντεςόταν
όσαόσες φορές
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
πίντςπίνεις
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρτα̤καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραωδώτραγουδάω
χόρεψονχόρεψε (προστ.)
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr