Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα απάν’ ι-μ’, έλα

Η ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον/Έλα απάν’ ι-μ’, έλαΗ ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον/Έλα απάν’ ι-μ’, έλα

Στιχουργοί: Πέτρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Πέτρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Κεμανετζίδης, Χρήστος Τσακιρίδης


Αμάν!
Το κρασίν ση ψ̌ης τον πόνον
γιατρικόν, γιατρικόν!
Πίντς α’, ανασπάλτς τα τέρτα̤ σ’
τα πόνια σ’ λαρών’, γιάβρι μ’,
έλα απάν’ ι-μ’, έλα!
Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Αμάν!
Όντες έρχουμαι σα κέφα̤
τραωδώ, τραωδώ,
τρώγω, πίνω και χορεύω
Έλα απάν’ ι-μ’, έλα!
Έλα γιάβρι μ’, έλα!
Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Αμάν!
Όσα πάγ’νε κι όσα έρχουν
μη νουνί͜εις, μη νουνί͜εις
Ποίσον ντο σύρ’ η καρδία σ’
κι επεκεί, γιαβρόπο μ’,
έλα απάν’ ι-μ’, έλα!
Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!

Χόρεψον σο γιάνι μ’,
είσαι το βοτάνι μ’
Ποίσον την καρδία μ’
μίαν κι αλλομίαν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αλλομίανάλλη μια φορά
ανασπάλτςξεχνάς
απάν’πάνω
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
γιάνιπλάι, πλευρόyan
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
έρχουμαιέρχομαι
έρχουνέρχονται
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μίανμια φορά
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όντεςόταν
όσαόσες φορές
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
πίντςπίνεις
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρτα̤καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
χόρεψονχόρεψε (προστ.)
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr