Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον

Η ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον/Έλα απάν’ ι-μ’, έλαΗ ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον/Έλα απάν’ ι-μ’, έλα

Στιχουργοί: Πέτρος Χαραλαμπίδης

Συνθέτες: Πέτρος Χαραλαμπίδης

Καλλιτέχνες: Βασίλης Βασιλειάδης, Πέτρος Χαραλαμπίδης


Η ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον,
η καρδία μ’, φωτίαν
[Και] Σα ξένα άλλο ’κ’ επορώ,
θα κλώσκουμ’ σα παιδία μ’
[Και] Σα ξένα άλλο ’κ’ επορώ,
θα κλώσκουμ’ σα, θα κλώσκουμ’ σα,
θα κλώσκουμ’ σα παιδία μ’

Χωρίς χαρά έν’ η ζωή
αδά σην ξενιτείαν
[Και] Καλλίον κρομμύδ’ και ψωμίν
παρά -ν- αροθυμίαν
[Και] Καλλίον κρομμύδ’ και ψωμίν
παρά -ν- αρο-, παρά -ν- αρο-
παρά -ν- αροθυμίαν

Τα μαλλία μουν έσπρυναν,
μαύρα φεύ’νε τα χρόνια
[Και] Σην καρδία μ’ εέντανε
άμον βουνόν τα πόνια
[Και] Σην καρδία μ’ εέντανε
άμον βουνόν, άμον βουνόν
άμον βουνόν τα πόνια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμίαννοσταλγία
άψιμονφωτιά
εέντανεέγιναν
έν’είναι
επέρενπήρε
επορώμπορώ
έσπρυνανάσπρισαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κρομμύδ’κρεμμύδι
μουνμας
παιδίαπαιδιά
παράλεφτά, το χρήμα para/pāre
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
φεύ’νεφεύγουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr