Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ε! μάρσα Ματσουκάτ’σσα

Τα Σαντέτ’καΤα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης, Σταύρος Σαββίδης


Εκείν’ το πέραν τα ραχ̌ιά
πότε θα λιμενεύ’νε;
Αρνί μ’, τα κάλλια σ’ λύγουνταν,
εσέν πα ’κι απομέν’νε

Ε! μάρσα Ματσουκάτ’σσα!
Τα κάλλια σ’ εχ̌ιονάτσαν
Έπαρ’ τα κι έλα μετ’ εσέν,
τ’ ομμάτια μ’ ετσουνάξαν

Εκείν’ το πέραν τα ραχ̌ιά
πότε θα λιμενεύ’νε;
Την άνοιξην τα πρόατα μ’
εκεί θα παρχαρεύ’νε

Ε! μάρσα Ματσουκάτ’σσα!
Τα κάλλια σ’ εχ̌ιονάτσαν
Έπαρ’ τα κι έλα μετ’ εσέν,
τ’ ομμάτι͜α μ’ ετσουνάξαν

Εκείν’ το πέραν τα ραχ̌ιά
πασ̌κείμ’ ντο είναι χώρας;
Εκεί είναι κρύα νερά
και παχ̌έα εβόρας

Ε! μάρσα Ματσουκάτ’σσα!
Τα κάλλια σ’ εχ̌ιονάτσαν
Έπαρ’ τα κι έλα μετ’ εσέν,
τ’ ομμάτι͜α μ’ ετσουνάξαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’νεαπομένουν
εβόραςσκιές, δροσερά μέρη
έπαρ’πάρε (προστ.)
κάλλιακάλλη
’κιδενουκί<οὐχί
λιμενεύ’νεαποκαλύπτονται από τα χιόνια, ελλιμενίζονται
λύγουντανλιώνουν
μάρσαμαύρη, κακόμοιρη, καημένη
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και)πᾶς καί ἔνι
παχ̌έαπαχιά
πρόαταπρόβατα
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr