Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ φεύ’ς

Εσύ φεύ’ςΕσύ φεύ’ς

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Στάθης Νικολαΐδης


Πόσα φοράς εμέτρεσα
τ’ άστρα σον ουρανόν -ι; 
Πόσα φοράς εθάρρ’να εγώ,
θα ’ίνεσαι τ’ εμόν -ι;

Εσύ φεύ’ς και πού θα πας;
Τη σεβντά μ’ πώς ’κ’ εγροικάς; 
Εσύ φεύ’ς και πού θα πας;
Το καρδόπο μ’ ’κ’ ερωτάς!

Πόσα ημέρας καίουμαι
για τ’ εσέν το γιαβρόπο μ’; 
Πόσα ημέρας χάν’ντανε;
Έρ’ται κι εβγαίν’ το ψ̌όπο μ’

Εσύ φεύ’ς και πού θα πας;
Τη σεβντά μ’ πώς ’κ’ εγροικάς; 
Εσύ φεύ’ς και πού θα πας;
Το καρδόπο μ’ ’κ’ ερωτάς!

Πόσα δα̤κρόπα εγόμωσαν
τη σεβντάς το λαήνι; 
Πόσα δα̤κρόπα έσυρα
σ’ εγάπ’ς την καμονήν -ι;

Εσύ φεύ’ς και πού θα πας;
Τη σεβντά μ’ πώς ’κ’ εγροικάς; 
Εσύ φεύ’ς και πού θα πας;
Το καρδόπο μ’ ’κ’ ερωτάς!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εβγαίν’βγαίνει
εγάπ’ςαγάπης
εγόμωσανγέμισαν
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εθάρρ’ναθαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
εμέτρεσαμέτρησα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έρ’ταιέρχεται
ερωτάςρωτάς
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
’ίνεσαιγίνεσαι
’κ’δενουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
καμονήνκαημός, καημό (αιτ)
καρδόποκαρδούλα
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
φεύ’ςφεύγεις
φοράςφορές
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr