Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εστά παπόρ’

Τ’ αναλλαγάδ’Τ’ αναλλαγάδ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Χωλόπουλος

Καλλιτέχνες: Βίκη Μιχαηλίδου, Δημήτρης Κεχαγιάς


Εστά, παπόρ’, καλόν παπόρ’,
τ’ ομμάτι͜α μ’ ας τερούνε
του Πόντου τα παράλια,
φεύω κι αροθυμούνε

Και πώς να τα̤γ̆α̤νίζω;
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω
Τερώ τη Μαύρη Θάλασσαν,
τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω

Σα Σούρμενα έπα ρακίν
και ο μεζές, χαψία
Ση Γέμουρα σο μουχαπέτ’
με κάμποσα παιδία

Και πώς να τα̤γ̆α̤νίζω;
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω
Τερώ τη Μαύρη Θάλασσαν,
τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω

Εστά, παπόρ’, καλόν παπόρ’,
τα δάκρυ͜α μ’ μη κυλίουν
Φουσκώνει η Μαύρη Θάλασσα
και τ’ εμετέρ’ φουρκίουν

Και πώς να τα̤γ̆α̤νίζω;
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω
Τερώ τη Μαύρην Θάλασσαν,
τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω

Ση Τραπεζούντας το γιαλόν
έναν κερόπον άφτω
Εμέκια, μουράτι͜α, όνειρα
αχταλεύω και θάφτω

Και πώς να τα̤γ̆α̤νίζω;
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω
Τερώ τη Μαύρη Θάλασσαν,
τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω

Εστά, παπόρ’, καλόν παπόρ’,
εστά ολίγον κι άλλο
Αδά χαράντας έζησα
και πώς να ανασπάλω;

Και πώς να τα̤γ̆α̤νίζω;
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω
Τερώ τη Μαύρη Θάλασσαν,
τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ανασπάλωξεχάσω
αροθυμούνενοσταλγούν
άφτωανάβω
αχταλεύωσκάβω
εμέκιακόποι, μόχθοι, προσπάθειεςemek
εμετέρ’δικοί μου/μας
έπαήπια
εστάστάσου (προστ.)
θάφτωθάβω
κερόπονκεράκι
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κυλίουνκυλάνε
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
μουχαπέτ’κουβέντα, φιλική συνομιλία, συνεκδ. φιλική συνεστίαση (συνήθως μετά μουσικής)muhabbet/maḥabbet
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
παιδίαπαιδιά
παπόρ’βαπόρι, καράβιvapore
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
τα̤γ̆α̤νίζωαντέχωdayanmak
τερούνεκοιτούν
τερώκοιτώ
τυρα̤ννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
φεύωφεύγω
χαράνταςχαρές, γάμοι
χαψίαγαύροιhamsi<ჰამსი
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr