Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο λυριτζ̌ής

Τ’ αναλλαγάδ’Τ’ αναλλαγάδ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βίκη Μιχαηλίδου


Το τοξάρι σ’ πάει κι έρ’ται,
μουρδουλίζ’ και λέει
Λυριτσ̌ή, το κεμεντζ̌όπο σ’
ντ’ έπαθεν και κλαίει; [μανίτσα μ’]

Τα κόρδας ι-σ’ εζαγκώθαν,
άλλαξον το τέλ’
Κι αν ποτίζ’νε σε φαρμάκια,
εσύ δος ατ’ς μέλ’ [μανίτσα μ’]

Να τσακούται το τοξάρι σ’,
πάντα παίζ’ καημούς
Κι ας ση πρόσφυγα το στόμαν
ακούς στεναγμούς [μανίτσα μ’]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλαξονάλλαξε (προστ.)
ατ’ςαυτής, της
δοςδώσε
εζαγκώθαν(για χάλκινα και γεν. μεταλλικά σκεύη) σκούριασαν, μτφρ. αδυνάτισαν σωματικά, έγιναν ισχνά
έρ’ταιέρχεται
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
κόρδαςχορδές
μέλ’μέλι
μουρδουλίζ’γρυλλίζει υπόκωφα, παράγει υπόκωφο ήχο
τέλ’σύρμα, χορδή μουσικού οργάνου tel
τσακούταισπάει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr