Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεία μ’, η κούτσ̌η σ’ λάλα έν’

Τα Σαντέτ’καΤα Σαντέτ’κα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μάντης Σαββίδης


Θεία μ’, [και -ν-] η κούτσ̌η σ’ λάλα έν’
Λάλα έν’ [και] ’κι γανεύει
Ας τερούμε ας σοι δύ’ς εμουν
ποίος θα πουσ̌μανεύει

Όντες φορείς και -ν- αναλλά͜εις,
τα σοκάκια [πουλί μ’] γελούνε
Ση στράταν [και] π’ απαντούνε σε,
κλωσκούνταν [πουλί μ’] και τερούνε

Τα ραχ̌όπα [πουλί μ’] χ̌ιονίουνταν,
κλώσκουνταν [και] λιμενεύ’νε
Πουλί μ’, [και] τα κάλλια σ’ λύγουνταν,
εσέν πα [πουλί μ’/και] ’κι απομέν’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναλλά͜ειςφοράς τα καλά/γιορτινά σου ρούχα
απαντούνεσυναντούν
απομέν’νεαπομένουν
δύ’ςδύο
εμουνμας
έν’είναι
κάλλιακάλλη
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
λιμενεύ’νεαποκαλύπτονται από τα χιόνια, ελλιμενίζονται
λύγουντανλιώνουν
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σοιστους/στις
τερούμεκοιτάμε
τερούνεκοιτούν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr