Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αναλλαγάδ’

Τ’ αναλλαγάδ’Τ’ αναλλαγάδ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Χωλόπουλος

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κεχαγιάς


Τ’ αναλλαγάδι μ’ σο σεντούκ’
απέσ’ έν’ κλειδωμένον
και πώς εγώ να χ̌αίρουμαι
το παραπονεμένον;

Μάνα, τ’ αναλλαγάδι μ’
πώς να φορώ η κάλη μ’
αν έν’ και ντο θα έρ’ται οπίσ’
κορόνα σο κιφάλι μ’

Σ’ έναν γωνίαν κάθουμαι
και το ρακόπον πίνω
Τ’ αρνί μ’ εγώ θυμούμ’ ατο,
ενέσπαλε με εκείνον

Μάνα, τ’ αναλλαγάδι μ’
πώς να φορώ η κάλη μ’
αν έν’ και ντο θα έρ’ται οπίσ’
κορόνα σο κιφάλι μ’

Νουνίζω ντο εποίκα το
τ’ αρνί μ’ και εχολιάστεν
Άτσ̌απα που ευρίεται,
μέρ’ επαραβραδι͜άστεν;

Μάνα, τ’ αναλλαγάδι μ’
πώς να φορώ η κάλη μ’
αν έν’ και ντο θα έρ’ται οπίσ’
κορόνα σο κιφάλι μ’

Τα νύχτας γυροκλώσκουμαι
ο ύπνον ’κι πιάν’ με
Φοούμαι αν ’κι κλώσ̌κεται
ση χαμονήν θα χάμαι

Μάνα, τ’ αναλλαγάδι μ’
πώς να φορώ η κάλη μ’
αν έν’ και ντο θα έρ’ται οπίσ’
κορόνα σο κιφάλι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναλλαγάδικαλό/γιορτινό ρούχο
απέσ’μέσα
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαιacaba/ʿacebā
γυροκλώσκουμαικλωθογυρίζω
έν’είναι
επαραβραδι͜άστενπαραβραδιάστηκε, τον/την βρήκε το βράδυ
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
έρ’ταιέρχεται
ευρίεταιβρίσκεται
εχολιάστενθύμωσε, αγανάκτησε
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
κορόναστέμμαcorona
μέρ’(μέρου, επιρρ.) πού, προς ορισμένο μέρος, όποιος
νουνίζωσκέφτομαι
οπίσ’πίσω
πιάν’πιάνει
ρακόπον(υποκορ.) αλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī + -όπον
φοούμαιφοβάμαι
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χαμονήνχαμό, όλεθρο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr