Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χρυσομήλα

Με δάκρυ͜α τη καρδίαςΜε δάκρυ͜α τη καρδίας

Στιχουργοί: Παναγιώτης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Μωυσιάδης

Καλλιτέχνες: Φόρης Απατσίδης


Χρυσομήλα, χρυσομήλα
δος μα ας ση σεβντά σ’ τα μήλα
Μη φοάσαι ’κι τελείνταν
εμέν και -ν- εσέν κανείνταν

Δος με, δος με,
ολιγόπον δος με
Τέρεν, τέρεν,
τέρεν πώς τερώ σε
Τέρεν πώς τερώ σε,
ψ̌ήκα μ’, αγαπώ σε

Χρυσομήλα, χρυσομήλα
ακόμαν τα ψ̌ήα σ’ ’κ’ είδα
Σεβνταλίσσα και φραντάλα
μετ’ εσέν εκαρδοκάγα

Δος με, δος με,
ολιγόπον δος με
Τέρεν, τέρεν,
τέρεν πώς τερώ σε
Τέρεν πώς τερώ σε,
ψ̌ήκα μ’, αγαπώ σε

Χρυσομήλα, χρυσομήλα
όσον πόσον θ’ ενεμείνα;
Ας ση καρδι͜άς ι-σ’ τα μήλα
έπλωσα κι επέρα είναν¹

Δος με, δος με,
ολιγόπον δος με
Τέρεν, τέρεν,
τέρεν πώς τερώ σε
Τέρεν πώς τερώ σε,
ψ̌ήκα μ’, αγαπώ σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
είνανέναν, μία
εκαρδοκάγακάηκε η καρδιά μου, δίψασα υπερβολικά
ενεμείναπερίμενα, ανέμενα
επέραπήρα
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
’κ’δενουκί<οὐχί
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
’κιδενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ολιγόπονλιγουλάκι
όσον πόσονπόσο πια; μέχρι πότε;
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβνταλίσσαερωτευμένη, ερωτοχτυπημένηsevdalı
τελείνταν(αμτβ.)τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
τέρενκοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
φοάσαιφοβάσαι
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ήκαψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Εκ παραδρομής αντί του ορθού ουδέτερου «έναν»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr