Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλεν η ζωή μ’

Ματθαίος Τσαχουρίδης  - Συλλεκτικό CD 2019-2020Ματθαίος Τσαχουρίδης - Συλλεκτικό CD 2019-2020

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Άμον το σ̌εκέρ’
φίλεμαν και μέλ’!
Εσέν το καρδόπο μ’
μέρα νύχταν θέλ’

Όλεν η ζωή μ’,
εσύ, το γιαβρί μ’!

Άμον το τσ̌ιτσ̌άκ’
κι άμον μανουσ̌άκ’
σκουντουλίζ’ σο ψ̌όπο μ’
τ’ εσόν η εγάπ’

Όλεν η ζωή μ’,
εσύ, το γιαβρί μ’!

Άμον περιστέρ’
τη χαράν ντο φέρ’
Έλα για να δί’ς με
τη σεβντάς χαπέρ’

Όλεν η ζωή μ’,
εσύ, το γιαβρί μ’!

Όλεν η ζωή μ’,
εσύ, το γιαβρί μ’!

Όλεν η ζωή μ’,
εσύ, το γιαβρί μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
δί’ςδίνεις
εγάπ’αγάπη
εσόνδικός/ή/ό σου
καρδόποκαρδούλα
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
μέλ’μέλι
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
φέρ’φέρνω/ει
φίλεμανφιλί
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr