Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όι! Νασάν εμέν

Ματθαίος Τσαχουρίδης  - Συλλεκτικό CD 2019-2020Ματθαίος Τσαχουρίδης - Συλλεκτικό CD 2019-2020

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν
Έλα, ποδεδίζω σε!
Άστρον ας σον ουρανόν
φέρω και χαρίζω σε

Όι! Νασάν εμέν, νασάν!
Εσύ απ’ αδά κι απάν’!
Αψηλόν, ψ̌η μ’, και λυγάρ’
λύουμαι  το παλληκάρ’

Να λελεύ’ ατο την ψ̌η σ’
και το φίλεμαν ντο δί’ς
Αέτσ’ πως εξέρω σε
αγαπώ και θέλω σε

Όι! Νασάν εμέν, νασάν!
Εσύ απ’ αδά κι απάν’!
Αψηλόν, ψ̌η μ’, και λυγάρ’
λύουμαι  το παλληκάρ’

Μετ’ εσέν πη λάσ̌κεται,
πουλί μ’, ’κι νεγκάσ̌κεται
Και το χ̌έρι σ’ πη κρατεί
απ’ εσέναν παίρ’ ζωή

Όι! Νασάν εμέν, νασάν!
Εσύ απ’ αδά κι απάν’!
Αψηλόν, ψ̌η μ’, και λυγάρ’
λύουμαι  το παλληκάρ’

Όι! Νασάν εμέν, νασάν!
Εσύ απ’ αδά κι απάν’!
Αψηλόν, ψ̌η μ’, και λυγάρ’
λύουμαι  το παλληκάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αέτσ’έτσι
απάν’πάνω
δί’ςδίνεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέται ἀλάομαι/ηλάσκω
λελεύ’χαίρομαι/εται
λυγάρ’λυγαριά
λύουμαιλιώνω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νασάνχαρά σε
νεγκάσ̌κεταικουράζεται
πηπου
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
φίλεμανφιλί
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr