Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έχω έναν μυστικόν

Ματθαίος Τσαχουρίδης  - Συλλεκτικό CD 2019-2020Ματθαίος Τσαχουρίδης - Συλλεκτικό CD 2019-2020

Στιχουργοί: Νικόλαος Ξενιτόπουλος

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Έχω έναν μυστικόν,
μυστικόν, μυστικόν, 
Τη καρδίας τέρτ’ γλυκόν,
τέρτ’ γλυκόν, τέρτ’ γλυκόν
Έναν έμορφον κορίτσ’,
την καρδία μ’ τυρα̤ννίζ’, 
λύεται ας σην σεβτάν,
’κ’ επορεί να ταγιανίζ’

Έχω έναν τέρτ’ γλυκόν,
έν’ απέσ’ σην ψ̌η μ’ κρυφόν,
Καίει τα έμψυχα μ’ πυρών’
άμον σίδερον ξαφτόν
Έναν έμορφον κορίτσ’,
την καρδία μ’ τυρα̤ννίζ’, 
λύεται ας σην σεβτάν,
’κ’ επορεί να ταγιανίζ’

Έμνοστον αμόν σ̌εκέρ’,
έν’ σ̌εκέρ’, έν’ σ̌εκέρ’
Πιτσ̌ιμπλίν και φωταχτέρ’,
φωταχτέρ’, φωταχτέρ’
Έναν έμορφον κορίτσ’,
την καρδία μ’ τυρα̤ννίζ’, 
λύεται ας σην σεβτάν,
’κ’ επορεί να ταγιανίζ’

Έχω έναν μυστικόν,
μυστικόν μυστικόν, 
την καρδία μ’ σ̌κίζ’ ματών’,
σ̌κίζ’ ματών’, σ̌κίζ’ ματών’
Έναν έμορφον κορίτσ’,
την καρδία μ’ τυρα̤ννίζ’, 
λύεται ας σην σεβτάν,
’κ’ επορεί να ταγιανίζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
έμνοστοννόστιμο
έμορφονόμορφο
έμψυχασπλάχνα
έν’είναι
επορείμπορεί
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
λύεταιλιώνει
ματών’ματώνει
ξαφτόνπυρωμένο
πιτσ̌ιμπλίνόμορφο, καλίγραμμο, ταιριαστό biçimli
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σ̌κίζ’σκίζω/ει
ταγιανίζ’αντέχω/ει, βαστάω/ει dayanmak
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.) dert
τυρα̤ννίζ’τυραννάω/ει, ταλαιπωρώ/εί
φωταχτέρ’απαστράπτον, λαμπερό, μτφ. όμορφο
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr