Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, γιατί εποίν’νες με;

Μάνα, γιατί εποίνες με;Μάνα, γιατί εποίνες με;

Στιχουργοί: Δημήτρης Καρασαββίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος


Μάνα, γιατί εποίν’νες με -ν-
αΐκον πονεμένον;
Όλια τα κάρδι͜ας χ̌αίρουνταν
τ’ εμόν πάντα κλαμένον

Μάνα, μάνα, χαΐναινα!
Μάνα τ’ εμόν η μάνα
Όντες ’κ’ έμ’νε σ’ εγκαλιόπο σ’
έχ̌’ και θα επέθαινα

Μάνα, μάνα, μανούλα μου,
γιάτρεψον το καρδόπο μ’
Λάρωσον και -ν- ας έν’ τσ̌οτίν
και τ’ εμόν το τερτόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
γιάτρεψονγιάτρεψε (προστ.)
εγκαλιόποαγκαλίτσα
έμ’νεήμουν
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνεςποιέω-ῶ
έχ̌’έχει
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
λάρωσονγιάτρεψε, θεράπεψε (προστ.)
όλιαόλα
όντεςόταν
τσ̌οτίνσκληρό, δύσκολοçetin
χ̌αίρουντανχαίρονται
χαΐναινασκληρόκαρδη, άκαρδηhain/ḫāʾin

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr