Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πέει με σεβντά

Πέει με σεβντάΠέει με σεβντά

Στιχουργοί: Ιωάννης Κοσμίδης

Συνθέτες: Δημήτρης Κοσμίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κοσμίδης, Μπάμπης Καστρινόπουλος


’Ρωτώ τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
και απαντήν¹ ’κι παίρω
Σπαλί͜εις ατα, δελι͜άουμαι
και ντο θέλ’νε ’κ’ εξέρω

Πέει με, σεβντά, πέει με εγάπ’
πέει με καρδίας πόνον
Πέει με, γιαβρί μ’, ντό σύρ’ η ψ̌η σ’
με τ’ ομματόπα σ’ μόνον

Άφ’ς τ’ ομματόπα σ’ ανοιχτά
σ’ εσώψυχα σ’ ν’ εμπαίνω
Απέσ’ όντες φωλι͜άγουμαι
έξ’ άλλο να μη εβγαίνω

Πέει με, σεβντά, πέει με εγάπ’
πέει με καρδίας πόνον
Πέει με, γιαβρί μ’, ντό σύρ’ η ψ̌η σ’
με τ’ ομματόπα σ’ μόνον

Τη ψ̌ης ι-σ’ ούλι͜α τα κρυφά
τ’ εγάπ’ς θα φανερώνω
κι αν το καρδόπο σ’ έχ̌’ γεράν
ατό πα θα λαρώνω

Πέει με, σεβντά, πέει με εγάπ’
πέει με καρδίας πόνον
Πέει με, γιαβρί μ’, ντό σύρ’ η ψ̌η σ’
με τ’ ομματόπα σ’ μόνον

Πέει με, σεβντά, πέει με εγάπ’
πέει με καρδίας πόνον
Πέει με, γιαβρί μ’, ντό σύρ’ η ψ̌η σ’
με τ’ ομματόπα σ’ μόνον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απαντήνσυνάντηση, αντάμωση
απέσ’μέσα
ατααυτά
άφ’ςάφησε (προστ.)
γεράνπληγή, τραύμα yara
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
δελι͜άουμαιπεριπλέκομαι, μπερδεύομαι, σκοντάφτω θηλιάζω<θῆλυς
εγάπ’αγάπη
εγάπ’ςαγάπης
έμορφαόμορφα
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
έχ̌’έχει
θέλ’νεθέλουν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρώνωγιατρεύω, θεραπεύω
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
ούλι͜αόλα
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρωπαίρνω
πέειπες (προστ.)
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σπαλί͜ειςσφαλίζεις κτ, κλείνεις κτ εντελώς/πολύ καλά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
φωλι͜άγουμαιφωλιάζω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηςψυχής
Σημειώσεις
¹ Εδώ προφανώς χρησιμοποιείται εκ παραδρομής με την έννοια της «απάντησης»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr