Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο φίλος ο σωστός

Ο φίλος ο σωστόςΟ φίλος ο σωστός

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Παπαδόπουλος, Λευτέρης Καμενίδης, Μπάμπης Καστρινόπουλος


Ο φίλος όντες έν’ σωστός
καλλίον έν’ κι απ’ αδελφός
Κι εγώ δοξάζω τον Θεόν
που έχω φίλον αδελφόν

Άκ’σον με, φίλε, άκ’σον με
να παίρ’νε μόνον θέλ’νε
Κάφ’νε το ψ̌όπο σ’, αποθάντς,
καλός έτονε, λένε

Έν’ άσπρον το πουκάμισο μ’
και μαύρον η καρδία μ’
Έπαρ’ και παίξον κεμεντζ̌έν
να ακούς την τραγωδία μ’

Ο φίλος όντες έν’ σωστός
καλλίον έν’ κι απ’ αδελφός
Κι εγώ δοξάζω τον Θεόν
που έχω φίλον αδελφόν

Άμον ποτάμ’ τρέχ̌’ η ζωή
και γάλι͜α-γάλι͜α χάται
Το ψ̌όπο μ’ φεύ’ άμον πουλίν
και το κορμίν κοιμάται

Σ’ όλον τον κόσμον για τ’ εμέν
εσύ επέμ’νες μόνον
Ευχαριστώ σε, φίλε μου
που εγροικάς τον πόνο μ’

Ο φίλος όντες έν’ σωστός
καλλίον έν’ κι απ’ αδελφός
Κι εγώ δοξάζω τον Θεόν
που έχω φίλον αδελφόν

Άκ’σον με, φίλε, άκ’σον με
να παίρ’νε θέλ’νε μόνον
Όσον καλόν ευτάς εσύ
ευτάν’ α’ λύπη, πόνο

Έν’ άσπρον το πουκάμισο μ’
και μαύρον η καρδία μ’
Εντάμαν, φίλε, μετ’ εσέν
γλυκαίν’ η τραγωδία μ’

Ο φίλος όντες έν’ σωστός
καλλίον έν’ κι απ’ αδελφός
Κι εγώ δοξάζω τον Θεόν
που έχω φίλον αδελφόν

Ο φίλος όντες έν’ σωστός
καλλίον έν’ κι απ’ αδελφός
Κι εγώ δοξάζω τον Θεόν
που έχω φίλον αδελφόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άκ’σονάκουσε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάντςπεθάνεις
γάλι͜ασιγά, αργά αγαληνός < γαληνός
γάλι͜α-γάλι͜ααγάλι-αγάλι, σιγά-σιγά, σταδιακά αγάλι<αγαληνός <γαληνός
εγροικάςκαταλαβαίνεις
έν’είναι
εντάμανμαζί
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέμ’νεςαπόμεινες
έτονεήταν
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
θέλ’νεθέλουν
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κάφ’νεκαίνε
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
παίξονπαίξε (προστ.)
παίρ’νεπαίρνουν
τραγωδίατραγούδι
τρέχ̌’τρέχει
φεύ’φεύγει
χάταιχάνεται atmak
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr