Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αμαρτάνω, κολατίουμαι

Αμαρτάνω, κολατίουμαιΑμαρτάνω, κολατίουμαι

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Παπαδόπουλος, Λευτέρης Καμενίδης, Μπάμπης Καστρινόπουλος


Χρώματα ας ση θάλασσαν
κι ας σον ουρανόν
επήρε κι εχρωμάτισεν
τ’ ομμάτι͜α σ’ ο Θεόν
Τερώ τον ουρανό σ’,
η ψ̌η μ’ ζαλίεται
Η θάλασσα σ’ είναι βαθύν
και θα φουρκίεται

Ωφ! Ν’ αηλί εμέν
Ντο θα ’ίνουμαι;
Ση θάλασσαν, σον ουρανόν, 
ση μέσ’ ευρίουμαι,
Τερώ τ’ ομμάτι͜α σ’ αμαρτάνω,
κολατίουμαι!
Από ψηλά θα ρούζω κά’
ή θα φουρκίουμαι

Χρώματα ας σην θάλασσαν
και ας σον ουρανόν
’α παίρω ζωγραφίζω σε
σο όρωμαν τ’ εμόν
Θα ’ίνουμαι πουλίν
ψηλά σον ουρανό σ’
και σο βαθύν τη θάλασσα σ’
σ’ ομμάτι͜α σ’ γυρευός

Ωφ! Ν’ αηλί εμέν
Ντο θα ’ίνουμαι;
Ση θάλασσαν, σον ουρανόν, 
ση μέσ’ ευρίουμαι,
Τερώ τ’ ομμάτι͜α σ’ αμαρτάνω,
κολατίουμαι!
Από ψηλά θα ρούζω κά’
ή θα φουρκίουμαι

Ωφ! Ν’ αηλί εμέν
Ντο θα ’ίνουμαι;
Ση θάλασσαν, σον ουρανόν, 
ση μέσ’ ευρίουμαι,
Τερώ τ’ ομμάτι͜α σ’ αμαρτάνω,
κολατίουμαι!
Από ψηλά θα ρούζω κά’
ή θα φουρκίουμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ευρίουμαιβρίσκομαι
ζαλίεταιζαλίζεται
’ίνουμαιγίνομαι
κά’κάτι
κολατίουμαικολάζομαι
μέσ’μέση
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
όρωμανόνειρο
παίρωπαίρνω
ρούζωπέφτω, ρίπτω
τερώκοιτώ
φουρκίεταιπνίγεται
φουρκίουμαιπνίγομαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr