Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μ’ άλλον θα κοιμάσαι

Οι σεβταλήδεςΟι σεβταλήδες

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Άκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσανάκαλης


Εματώσανε την καρδι͜ά μ’,
’ς ση σεβντά σ’ το αίμα μ’ στάζ’
Ενέσπαλες το γιαβρόπο σ’
για τ’ εσέν πα αναστενάζ’

Μ’ άλλον θα κοιμάσαι,
εμέν θα νουνί͜εις
Άλλος θα φιλεί σε
κι εσύ θα πονείς

Θα τρωεί με η χωρισία σ’,
πουλόπο μ’, κι η καμονή σ’
Θα στεφανούσαι τον άλλον,
ενέσπαλες το πουλί σ’

Μ’ άλλον θα κοιμάσαι,
εμέν θα νουνί͜εις
Άλλος θα φιλεί σε
κι εσύ θα πονείς

Κλώσον οπίσ’ την προξενίαν
με το ζόρ’ που στεφανών’
ευτάει τρανόν αμαρτίαν,
δύο μαχ̌αίρι͜α ανταμών’

Μ’ άλλον θα κοιμάσαι,
εμέν θα νουνί͜εις
Άλλος θα φιλεί σε
κι εσύ θα πονείς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμών’φέρνει σε επαφή, συνδέει, συναρμόζει, συναντάει
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
ενέσπαλεςξέχασες
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
ζόρ’ζόριzor/zūr
καμονήκαημός
κλώσονγύρισε, στρέψε (προστ.)
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης
πουλόποπουλάκι
’ς(ας) από
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
στεφανούσαιστεφανώνεσαι
χωρισίαχωρισμός

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr