Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο ραχ̌ίν έναν πουλίν

Οι σεβταλήδεςΟι σεβταλήδες

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Σο ραχ̌ίν έναν πουλίν
έν’ άμον τ’ εμόν τ’ αρνίν
Κελαηδεί ους να μερών’ το πουλίν
άμον τ’ εμόν το γιαβρίν

[Και -ν-] Η σεβτά σ’ έν’ το γιατρικόν,
[και] το χαμόγελον τ’ εσόν,
όλι͜ον ο κόσμον έν’ τ’ εμόν [νέι]
Η σεβτά σ’ το γιατρικόν,
το χαμόγελον τ’ εσόν,
όλι͜ον ο κόσμον έν’ τ’ εμόν [νέι]

Σο ψηλόν και το ραχ̌ίν
κρύον έν’ εκεί πηγήν
Κι η τρυγόνα μ’ έχ̌’ σταμνίν, το πουλί μ’,
φέρ’ νερόν ση ζέστεν πίν’

[Και -ν-] Η σεβτά σ’ έν’ το γιατρικόν,
[και] το χαμόγελον τ’ εσόν,
όλι͜ον ο κόσμον έν’ τ’ εμόν [έι]
Η σεβτά σ’ το γιατρικόν,
το χαμόγελον τ’ εσόν,
όλι͜ον ο κόσμον έν’ τ’ εμόν [νέι]

Κλαίει σ’ ορμάν’ έναν ελάφ’
το πουλόπο μ’ «αχ!» και «βαχ!»
Δί’ ατο κρύον νερόν το πουλί μ’
τη γεράν αθε λαρών’

Η σεβτά σ’ το γιατρικόν,
το χαμόγελον τ’ εσόν,
όλι͜ον ο κόσμον έν’ τ’ εμόν [νέι]
Η σεβτά σ’ το γιατρικόν,
το χαμόγελον τ’ εσόν,
όλι͜ον ο κόσμον έν’ τ’ εμόν [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αθετου/της
άμονσαν, όπως, καθώς
γεράνπληγή, τραύμαyara
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
δί’δίνει
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ̌’έχει
ζέστενζέστη
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ορμάν’δάσοςorman
ουςως, μέχρι
πίν’πίνει
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σεβτάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr