Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ειρήνη

Οι σεβταλήδεςΟι σεβταλήδες

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τσανάκαλης, Θόδωρος Παυλίδης


Την γην να γυροκλώσ̌κεσαι
θ’ ελέπ’ς λιμούς και πείναν
Μωρά ντο κείνταν άρρωστα
κι ας έχ’νε άλλ’ το κρίμαν

Ειρήνη άσπρον περιστέρ’
οι λαοί τ’ αγαπούνε
Ειρήνη όνταν βασιλεύ’
οι ανθρώπ’ ’κι πονούνε

Οι πόλεμοι ’κι σταματούν
κρατούνε με τα χρόνι͜α
κι οπίσ’ αφήν’νε ορφανά
με δά̤κρυ͜α και με πόνι͜α

Ειρήνη άσπρον περιστέρ’
οι λαοί τ’ αγαπούνε
Ειρήνη όνταν βασιλεύ’
οι ανθρώπ’ ’κι πονούνε

Θεέ μ’, ποίσον τα όπλα τουν
περιστερί’ φωλέας
και ας κρατούν σα χ̌έρι͜α τουν
έναν κλαδίν ελαίας

Ειρήνη άσπρον περιστέρ’
οι λαοί τ’ αγαπούνε
Ειρήνη όνταν βασιλεύ’
οι ανθρώπ’ ’κι πονούνε

Γιατί οι πόλεμοι ση γην;
Ο πόλεμον αφήν’ ορφανά
χάν’ντανε παλληκάρι͜α
Μανάδες μαυροφορεμέν’
κλαίνε με μαύρα δά̤κρυ͜α

Ειρήνη άσπρον περιστέρ’
οι λαοί τ’ αγαπούνε
Ειρήνη όνταν βασιλεύ’
οι ανθρώπ’ ’κι πονούνε

Ειρήνη άσπρον περιστέρ’
οι λαοί τ’ αγαπούνε
Ειρήνη όνταν βασιλεύ’
οι ανθρώπ’ ’κι πονούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αφήν’αφήνει
αφήν’νεαφήνουν
γυροκλώσ̌κεσαικλωθογυρίζεις
ελαίας(τα) ελιές, (τη) ελιάς
ελέπ’ςβλέπεις
έχ’νεέχουνε
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
’κιδενουκί<οὐχί
όντανόταν
οπίσ’πίσω
περιστερί’περιστεριού
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πόνι͜απόνοι
τουντους
φωλέαςφωλιές (ονομ.πληθ.), φωλιάς (γεν. ενικού)
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr