Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οικογένεια Χωραφά

Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Φάνης Κουρουκλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Έναν κι έναν και άλλ’ έναν,
νέτσ̌η, έλα αδακά!
Έναν κι έναν κι άλλο έναν,
νέτσ̌η, έλα αδακά!
Π’ αγαπά και που τιμά σε,
έπαρ’ τον και ρούξον κα’

Χωραφά, τ’ οπίσ’ ’κ’ ενούντσες,
η ζωή έν’ στιβαρόν
Νεγκασμένος, νυσταγμένος
πάντα τρέ͜εις σο ημερ’κόν

Έναν κι έναν κι άλλα δύο
και ολόερα σο στόλ’
η γαρή σ’ και τα παιδία σ’,
η φαμελία σ’ είν’ όλ’

Χωραφά, τ’ οπίσ’ ’κ’ ενούντσες,
η ζωή έν’ στιβαρόν
Νεγκασμένος, νυσταγμένος
πάντα τρέ͜εις σο ημερ’κόν

Έναν-έναν κάθαν χρόνον,
έν’ κι ατό με τη σειράν
Τίζεψον και τα παιδία,
μη τσ̌αλεύ’ς εσύ καν’νάν

Χωραφά, τ’ οπίσ’ ’κ’ ενούντσες,
η ζωή έν’ στιβαρόν
Νεγκασμένος, νυσταγμένος
πάντα τρέ͜εις σο ημερ’κόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακάεδώ κόντα
γαρήσύζυγος, γυναίκα karı
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
έναν κι άλλοάλλο ένα, ένα ακόμη
ενούντσεςσκέφτηκες
έπαρ’πάρε (προστ.)
ημερ’κόνμεροκάματο
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
κάθανκάθε
καν’νάνκανέναν
νεγκασμένοςκουρασμένος
νέτσ̌ηΕ! κόρη, ε! εσύ
όλ’όλοι/α
ολόεραολόγυρα
οπίσ’πίσω
παιδίαπαιδιά
ρούξονπέσε (προστ.)
στόλ’τραπέζι стол
τίζεψονβάλε στη σειρά, οργάνωσε, (επί μουσ. οργάνου) κούρδισε (Προστ.) düzmek
τρέ͜ειςτρέχεις
τσ̌αλεύ’ςυπολογίζεις, λογαριάζεις
φαμελίαοικογένεια, φαμίλια famiglia

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr