Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πέραν βρέχ̌’, πέραν χ̌ι͜ονίζ’

Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης, Γιώργος Νικολαΐδης

Συνθέτες: Γιώργος Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Εγώ εσέναν ντ’ εθέλ’να;
άλλεν έπρεπε να ’παίρ’να
Ποίον έτον το χαΐρι σ’;
Πώς ομοίαζες τον κύρη σ’!

Ατέ τιδέν ’κι νουνίζ’,
πέραν βρέχ̌’, πέραν χ̌ι͜ονίζ’

Σκαμνίν σ’ οσπίτ’ ’κι χουλέντς,
το πουρνόν θα σ’κούσαι φεύ’ς
Και θα κλώσ̌κεσαι παρώρας,
πώς εγένουσ’νε τη χώρας!

Ατέ τιδέν ’κι νουνίζ’,
πέραν βρέχ̌’, πέραν χ̌ι͜ονίζ’

Άμον ατζαρία κάταν
άν’ και κα και σ’ έναν στράταν
Καφετζού ση γειτονίαν
και τ’ οσπίτι σ’ παίρ’ φωτίαν

Ατέ τιδέν ’κι νουνίζ’,
πέραν βρέχ̌’, πέραν χ̌ι͜ονίζ’

Εγώ πάω ση δουλείαν,
θα τερώ και τα παιδία
Και ντ’ εθέλ’να την παντρείαν
μετ’ εσέν την οκνηρία;

Ατέ τιδέν ’κι νουνίζ’,
πέραν βρέχ̌’, πέραν χ̌ι͜ονίζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
άμονσαν, όπως, καθώς
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
ατέαυτή
ατζαρίαπαράτολμη, ενεργητική, ευκίνητηacar/aʿcar
βρέχ̌’βρέχει
δουλείανδουλειά
εγένουσ’νεέγινες, κατήντησες
εθέλ’ναήθελα
έτονήταν
κάτανγάτα
’κιδενουκί<οὐχί
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νουνίζ’σκέφτεται
οκνηρίατεμπέλα
οσπίτ’σπίτιhospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
’παίρ’να(επαίρ’να) έπαιρνα
παντρείανπαντρειά, γάμο
παρώραςπρόωρα, παράκαιρα
πουρνόνπρωί, πρωινό, επαύριον
σ’κούσαισηκώνεσαι
τερώκοιτώ
τιδέντίποτα
φεύ’ςφεύγεις
χ̌ι͜ονίζ’χιονίζει
χαΐρικαλοσύνη, εύνοια, χρησιμότηταhayır/ḫayr
χουλέντςθερμαίνεις, ζεσταίνεις
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr