Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ό,τι ελέπ’ς αούτο είμαι

Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’Ανθρώπ’ς θέλω ολόερα μ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Γιώργος Νικολαΐδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Την καρδία μ’ ντό θ’ ευτάς α’;
ατό ’κι φαΐεται
Και τη φλέβας ι-μ’ το αίμαν,
πουλί μ’, ’κι ποτίεται

Ό,τι ελέπ’ς αούτο είμαι
λίγο εγάπην δος κι εσύ
Και δι͜αβαίνομε -ν- εντάμαν
σο τσ̌ετίν’κον τη ζωήν

Και το ψ̌όπο μ’ τη Θεού έν’,
εσύ ντο θ’ ευτάς ατο;
Ξάι μ’ αγγεύ’ς το νου μ’, πουλόπο μ’,
ατό τσ̌ιπ εχάσα το

Ό,τι ελέπ’ς αούτο είμαι
λίγο εγάπην δος κι εσύ
Και δι͜αβαίνομε -ν- εντάμαν
σο τσ̌ετίν’κον τη ζωήν

Αμανάτ’ μη ψαλαφάς με,
ο λόγο μ’ χ̌ίλια αξίζ’!
Και το τέρεμα μ’ αούτο
πώς το καρδόπο σ’ ’κι σ̌κίζ’;

Ό,τι ελέπ’ς αούτο είμαι
λίγο εγάπην δος κι εσύ
Και δι͜αβαίνομε -ν- εντάμαν
σο τσ̌ετίν’κον τη ζωήν

Με το τάξιμον εγάπην,
νε ζει, νε κρατίεται
Με κουρφίας και με ψέμαν
σπιτικόν ’κι χτίεται

Ό,τι ελέπ’ς αούτο είμαι
λίγο εγάπην δος κι εσύ
Και δι͜αβαίνομε -ν- εντάμαν
σο τσ̌ετίν’κον τη ζωήν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγγεύ’ςαναφέρεις
αμανάτ’πράγμα που είναι για φύλαξη, πρόσωπο που το εμπιστεύεται κάποιος στην φροντίδα κάποιου άλλου, ενέχυρο, υποθήκη, μτφ. για κάποιον που έμεινε μόνος τουemanet/emānet
αούτοαυτό/ή
δι͜αβαίνομε(για τόπο) περνάμε, διασχίζουμε, (για χρόνο) περνάμεδιαβαίνω
δοςδώσε
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
εντάμανμαζί
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κουρφίαςέπαινοι, παινέματα
ξάικαθόλου
ποτίεταιποτίζεται, πίνεται
πουλόποπουλάκι
σ̌κίζ’σκίζω/ει
τέρεμαβλέμμα
τσ̌ετίν’κονσκληρό, δύσκολοçetin
τσ̌ιπεντελώς, ολότελα, ακριβώς
φαΐεταιτρώγεται
χτίεταιχτίζεται
ψαλαφάςζητάς, αιτείσαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr