Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα χρόνια φεύ’νε

Τα χρόνια φεύ’νεΤα χρόνια φεύ’νε

Στιχουργοί: Γιώργος Νικολαΐδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Πόλυς Παυλίδης


Η μέρα μ’ έρ’ται και τελείται
ούλια σο νου μ’ πώς έρχουνταν;
Η γούλα μ’ έρ’ται και γομούται,
στάζ’νε τα δα̤κρόπα μ’ ποτάμ’

Τα χρόνια φεύ’νε, τα χρόνια φεύ’νε
κι ατά ’κι κλώσκουνταν οπίσ’
(Κι) όσον ασπρύν’νε τα μαλλία σ’
για τ’ εσέν κανείς ’κι νουνίζ’

Ολόερα τα τσ̌ιτσ̌εκόπα
τ’ οσπιτόπο μ’ τριγυλίζ’νε
Φέρ’νε σο νου μ’ έμορφα χρόνι͜α
νόστιμα όντες σκουντουλίζ’νε

Τα χρόνια φεύ’νε, τα χρόνια φεύ’νε
κι ατά ’κι κλώσκουνταν οπίσ’
Κι όσον ασπρύν’νε τα μαλλία σ’
για τ’ εσέν κανείς ’κι νουνίζ’

Αλήγορα σον κόσμον έρθα
και τη ζωή μ’ επέρασα
Τιδέν ’κ’ εγροίκ’σα ας ση ζήσην,
προτού να ζω εγέρασα

Τα χρόνια φεύ’νε, τα χρόνια φεύ’νε
κι ατά ’κι κλώσκουνταν οπίσ’
(Κι) όσον ασπρύν’νε τα μαλλία σ’
για τ’ εσέν κανείς ’κι νουνίζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλήγοραγρήγορα
ασπρύν’νεασπρίζουν
ατάαυτά
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γούλαλαιμός gula
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγροίκ’σακατάλαβα
έμορφαόμορφα
έρθαήρθα
έρ’ταιέρχεται
έρχουντανέρχονται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
νουνίζ’σκέφτεται
ολόεραολόγυρα
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
ούλιαόλα
σκουντουλίζ’νεευωδιάζουν, μοσχοβολούν
στάζ’νεστάζουνε
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τιδέντίποτα
τριγυλίζ’νετριγυρίζουν, περιτριγυρίζουν
τσ̌ιτσ̌εκόπαλουλουδάκια çiçek
φέρ’νεφέρνουν
φεύ’νεφεύγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr