Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, η νύφε τ’ εσόν

Παραδοσιακά με τους Π. Ασλανίδη & Γ. ΝικολαΐδηΠαραδοσιακά με τους Π. Ασλανίδη & Γ. Νικολαΐδη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Μάνα, η νύφε τ’ εσόν,
ατέ θα φέρ’ -τ- σε νερόν
Σα ξύλα ατέ θα πάει,
ήνταν λες ατέν θ’ ευτάει

Θα σ’κούται και το πρωίν,
ατέ θα μαειρεύ’ και πλύν’
Κι επεκεί το μεσημέρ’
πάει παστρεύ’ και το μαντρίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατέαυτή
ατέναυτήν
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
ήντανό,τι
μαειρεύ’μαγειρεύει
νύφενύφη
παστρεύ’καθαρίζεισπαστρεύω (καθαρίζω με σκούπα από σπάρτο)
σ’κούταισηκώνεται
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr